Publisert: , Oppdatert:

Fjerningen av "Murmansk": Utfordrende tettearbeid

I forbindelse med Kystverkets fjerning av vraket av den russiske krysseren Murmansk utenfor Sørværi i Finnmark, har AF Decom i disse dager utfordringer på det som omhandler tetting og tømming av dokk.

Selve dokkonstruksjonen er designet for å tåle en del innlekkasje av vann, men lekkasjen slik den er i dag vurderes som for stor for å kunne arbeide trygt i dokken. De største lekkasjene i dokken er lokalisert på konstruksjonens dypeste parti, det vil si den vestre delen av støttefylling/spuntvegg. Lekkasjene er en konsekvens av skadene konstruksjonen ble påført i stormen 2. november 2010.

Etter stormen måtte opprinnelig spuntvegg kuttes, og ny vegg etableres. I disse partiene er det utført omfattende injeksjonsarbeider, men til nå er det ikke oppnådd ønskelig tetthet. Injeksjonsarbeidet har blitt mer omfattende enn opprinnelig planlagt, og dette forsinker oppstart på tømming av dokk og rivearbeid på vraket av krysseren ”Murmansk ”, sier AF Decoms prosjektleder Øyvind Omnes.

Tettearbeidene fortsetter med uforminsket styrke til nødvendig tetthet er oppnådd. Tidspunkt for tetting av dokken påvirker rivearbeidene som skal utføres, men Kystverket og AF Decom håper fortsatt på at rivearbeidene kan avsluttes i løpet av 2011.

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt