Publisert: , Oppdatert:

Navnekonkurranse for ny nettportal

En ny statlig nettportal om nordområdene er under oppbygging. Hva skal den hete? Bli med i navnekonkurranse med reise til Svalbard som premie!

Geografisk skal informasjonsportalen dekke kyst- og havområdene fra Sør-Sverige, til Grønland til Nordpolen. Tematisk skal den samle og presentere informasjon for marine- og maritime næringer, petroleumsvirksomhet, miljø/klima og myndighetsutøvelse.

Kystverket er en av partnerne i prosjektet. Vi skal bidra med data til portalen, og deltar aktivt i utviklingen av innholdet og tjenestene. I tillegg har Kystverket fått i oppdrag å lede prosjektet. I etableringsfasen har arbeidstittelen for prosjektet vært BarentsWatch. Det er navnet på informasjonsportalen som nå skal komme, som trenger et navn.

Portalens visjon
Den nye nettportalen, som skal gå på lufta i mai neste år, tar mål av seg til å bli den foretrukne informasjonskilden for mennesker som søker informasjon om de nordlige kyst- og havområder. Prosjektet har til nå altså 27 bidragende partnere i form av statlige etater og forskningsinstitusjoner. De verdifulle dataene disse sitter på, hver på sin kant, blir grunnlaget for de tjenestene den nye portalen vil tilby. Portalen vil slik kunne presentere et samlet bilde av en rekke temaområder innen sitt geografiske område. Dette har ikke vært gjort tidligere.

Informasjonen som skal gjøres tilgjengelig skal være både nåtidsinformasjon, historiske data og aggregerte data. Portalen vil således kunne tilby både informasjon om området over tid, og også øyeblikksdata. Dette gir oss muligheter til økt oversikt og ny kunnskap om områdene.

Tanker om navn
Det store geografiske området er vanskelig å definere i korte ordelag. Men det er viktig å signalisere at dette handler om et større geografisk område enn Barentshavet.

”Watch” har til nå vært brukt for å signalisere at den nye oversikten som portalen vil tilby, gir signaler om muligheten for å passe på, se, overvåke, følge med.

På prosjektets egen blogg har det blitt gjennomført en liten iderunde. Ingen av forslagene ”nådde opp” som endelig navneforslag i BW’s styringsgruppe.

Portalen må naturlig nok ha et navn som ikke er i bruk allerede. Portalen vil på sikt også kunne få internasjonal omtale og bruk. Et navn som kan fungere på både norsk og engelsk hadde derfor vært optimalt. 

Navnet må gjenspeile innholdet. Og forhåpentligvis trigge nysgjerrigheten til å utforske, og til å ta i bruk.

Reise i premie
til den som kommer med det beste navneforslaget, er en tur for to til Svalbard! Skulle det bli en svalbard-boer som stikker av med seieren, vil premien bli en tur for to til valgfri by på fastlandet.

Navnekonkurransen er åpen til 10. august
.

Fakta

Den nye nettportalen vil samle og bruke informasjon fra over 25 etater og forskningsinstitusjoner. Illustrasjonene viser bare eks. på bidragsytere

Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt