Publisert: , Oppdatert:

Norsk-Russisk oljevernsamarbeid i 20 år

Norske og Russiske myndigheter gjennomførte den første felles oljevernøvelsen i juni 1991 i Tromsø. Årets "Øvelse Barents" ble gjennomført i Varangerfjorden der også statsminister Jens Stoltenberg var til stede.Årets øvelse ble gjennomført den 8. juni i Varangerfjorden. Dette er en kombinert søk- redning og oljevernøvelse i tilknytning
til avtaler innenfor begge ansvarsområder. I år var Russland ansvarlig for gjennomføringen. Fra norsk og russisk side deltok ressurser fra Kystvakten, redningstjeneste, statlige oljevernfartøy og til sammen 10 norske og russiske fartøy med 3 helikopter. Utgangspunktet for øvelsen var et skipshavari som medførte en redningsaksjon av mannskap og påfølgende aksjon mot oljeforurensning.

Den første felles oljevernøvelsen i 1991 førte til etablering av en felles avtale og beredskapsplan for oljevernberedskapen i Barentshavet. Avtalen ble underskrevet endelig i 1994. Frem til 2006 ble øvelsene gjennomført annenhvert år. Etter dette har øvelsene vært arrangert årlig i samarbeid med redningssentralene i Bodø og Murmansk

Siste nytt