Publisert: , Oppdatert:

Rekruttering av fartøy til oljevernberedskapen

Kystverket vil i løpet av 2011 og 2012 knytte til seg en rekke fartøy til de statlige depotene langs hele kysten. Utgangspunktet vil være tre fartøy i forskjellig størrelse til hvert hoveddepot. Interessenter kan nå sende inn tilbud til Kystverket.

Fartøyene skal være tilknyttet oljeverndepotene i Horten, Kristiansand, Stavanger, Bergen/Fedje, Solund, Florø, Ålesund, Ørlandet, Sandnessjøen, Bodø, Lødingen, Tromsø og Vadsø. Dette antallet kan justeres etter hvert som ordningen blir evaluert.

Fartøyene skal kunne dekke et vidt spekter av arbeidsoppgaver, som sleping av lense, opptak av olje, transport av personell med mer. Fleksibilitet i form av god stabilitet, tilstrekkelig slepekraft, kran, god plass på et operasjonsdekk og operasjonell utholdenhet vil derfor være noen av kriteriene som vil bli vektlagt. Kravene vil variere noe i forhold til hvilken rolle fartøyet er tiltenkt i beredskapen. Alle opplysninger i konkurransegrunnlaget skal fylles ut.

Flåten vil bli administrert av Kystverkets beredskapsavdeling i samarbeid med kompetansesenteret i Vardø. Dette innebærer kontraktsoppfølging, løpende kontakt, koordinering og planlegging av kurs og øvelser.

Minimumskrav

Fartøyene må tilfredsstille den nye forskriften fra Sjøfartsdirektoratet og særlig §§ 4, 6, 8, 9 og 12. Kostnader i forbindelse med tilpasning av fartøy til den nye forskriften forutsettes dekket av reder/fartøyseier. Det vil være et krav at fartøy som inngår kontrakt er i normal operativ drift.

Se under for relevant informasjon og påmelding.

Påmelding sendes til:

Kystverket
Hovedkontoret, Beredskapsavdelingen
Pb 125
3191 Horten

Tilbudsfristen er 31. august, 2011.

Kontaktpersoner i Kystverket:

Ola K. Jordheim, ola.jordheim@kystverket.no
Trond Hjort- Larsen: thl@kystverket.no
Steinar Gyltnes: steinar.lodve.gyltnes@kystverket.no
Tlf: 07847

Siste nytt