Publisert: , Oppdatert:

Sesongtopp for losing gir utfordringer

Kystverket opplever for tiden utfordringer med å imøtekomme alle behov for los. Situasjonen varierer en del mellom landsdelene, men i enkelte områder med stor aktivitet er utfordringene forholdsvis store.

Kystverket opplever for tiden utfordringer med å imøtekomme alle behov for los. Situasjonen varierer en del mellom landsdelene, men i enkelte områder med stor aktivitet er utfordringene forholdsvis store.Kystverket har ansvar for den statlige lostjenesten. Lostjenesten skal trygge ferdselen på sjøen, og verne om miljøet ved å sørge for at fartøy som ferdes i norsk farvann har navigatører med tilstrekkelig kompetanse til å foreta sikker seilas.

Brukerfinansiert

Losloven bestemmer at utgifter til lostjenesten skal dekkes ved avgift. Fartøy som seiler i norsk farvann innenfor grunnlinjene skal betale losberedskapsavgift, og fartøy som nytter los skal i tillegg betale losingsavgift. Det er med andre ord næringen selv som i sin helhet dekker utgiftene til lostjenesten.

I Kystverket er det totalt 285 statsloser som sørger for en døgnkontinuerlig tjeneste fra Kystverkets 18 losstasjoner. Cirka 100 av losene er til enhver tid på vakt.

– Dimensjoneringen og organiseringen av lostjenesten er basert på behov og forventet utvikling. Men vi opplever altså at vi for tiden har problemer med å møte det servicenivået vi skal ha på tjenesten når det gjelder tilgjengelighet, forklarer sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

– Står på

Han berømmer de losene som er på vakt for den innsatsen de legger ned.

– Losene som er på vakt står på for å ta unna flest mulig oppdrag. Dette er dessverre ikke tilstrekkelig til å møte etterspørselen fullt ut, og vi ber våre brukere om å utvise mest mulig fleksibilitet. Vi beklager de ulempene situasjonen kan medføre for brukerne, og forsøker å innkalle alt tilgjengelig personell,sier Dimmen.

Kystverket gjør de prioriteringer og vurderinger, og treffer de tiltakene som kan gjøres innenfor sikkerhetskravene og -bestemmelsene, for å imøtekomme utfordringene. Losformidlingen og losoldermennene har en krevende jobb med å få dette til å gå rundt på en best mulig måte.

Kontakt

Dersom du opplever problemer i forhold til losbestilling og/eller losoppdrag, kontakt den regionale losformidlingen for ditt område:

Lødingen Losformidling

Tlf: 76 98 68 10
Faks: 76 98 68 20 
VHF: Kanal 13/16
E-post: pilot.lodingen@kystverket.no

Kvitsøy Losformidling

Tlf: 51 73 53 97/51 73 53 98
Faks: 51 73 53 91 
VHF: Kanal 13/16
E-post: pilot.kvitsoy@kystverket.no

Horten Losformidling

Tlf: 33 03 49 70
Faks: 33 03 49 99  
VHF: Kanal 13/16
E-post: pilot.horten@kystverket.no 

Losformidlingen har til enhver tid oversikt over alle losene på vakt opptil ett døgn fremover, og fordeler oppdrag basert på losbestillinger, fartøyets frister for levering av last, samt losens sertifikatområder og arbeidstidsbestemmelser. Losformidlerne jobber for å unngå lang ventetid på los og tilrettelegger for skipenes behov på en best mulig miljøsikker, effektiv og økonomisk måt

Siste nytt