Publisert: , Oppdatert:

Russisk atomisbryter på vei til Murmansk for reparasjon

Kystverket ble i går, 5. mai, kontaktet av Statens strålevern og fikk opplyst at den russiske atomisbryteren "Taymyr" hadde fått problemer. Vardø trafikksentral lokaliserte fartøyet øst i Karahavet. Russiske myndigheter opplyste at fartøyet var på vei til Murmansk og at det var målt mindre mengder radioaktivitet i et filtersystem på fartøyets reaktor.

De russiske myndighetene "Rosatom" og "Rosatomflot" kunne også opplyse at situasjonen ble oppdaget i forbindelse med planlegging av ordinær nedstenging av reaktoren og at problemet skyldes en kjølevannslekkasje. Det meldes også at det ikke er målt forhøyede strålenivåer noe annet sted på fartøyet. Russiske "Rosatom" klassifiserer hendelsen som en INES 0-hendelse og uttaler at hendelsen ikke har konsekvenser for mennesker eller miljø. Myndighetene vil stenge ned reaktoren før de kommer til Murmansk havn for å korte ned på tiden før vedlikehold og reparasjon kan begynne. Forventet ankomst til Murmansk er søndag eller mandag.

Statens strålevern vurderer dette som en mindre alvorlig hendelse som i utgangspunktet ikke er varslingspliktig etter internasjonale eller bilaterale avtaler. Statens strålevern og Kystverket vil likevel fortsette å overvåke situasjonen.

Siste nytt