Publisert: , Oppdatert:

Henlegger straffesaken mot Kystverket

Politiet i Telemark har henlagt straffesaken mot Kystverket, ved Brevik Trafikksentral, samt to ansatte ved trafikksentralen i ”Full City”-saken. Saken er henlagt på grunn av at ingen straffbare forhold ble ansett bevist.

Det var etter at MV ”Full City” grunnstøtte ved Såstein utenfor Langesund, natt til 31. juli i 2009, at Miljøvernforbundet anmeldte Kystverket og trafikksentralen i Brevik til politiet for grov tjenesteforsømmelse og uforstand i tjenesten.

En rekke av de ansatte ved sentralen har vært inne til avhør, og to har hatt status som mistenkt. Etterforskningen er nå avsluttet med en gledelig positiv konklusjon for så vel de ansatte som for Kystverket som etat.

Det ble reist straffesak mot kapteinen og andrestyrmannen på ”Full City” - begge kinesere. Kapteinen ble dømt for grov uaktsomhet til seks måneders fengsel for overtredelse av skipssikkerhetsloven, for manglende varsling om fare for forurensning. Andrestyrmannen ble idømt 60 dagers fengsel for overtredelse av forurensningsloven. Begge har anket, og ankesaken kommer opp for Agder lagmannsrett den 23. mai. Det er satt av 19 dager til ankeforhandlingen. Da må flere av Kystverkets ansatte igjen i vitneboksen.

Kystverket har for øvrig, som en konsekvens av hendelsen, foreslått at det geografiske ansvarsområdet for trafikksentralen i Brevik utvides til å omfatte ankringsområdet på Såstein. Forslaget ligger til behandling i departementet.

Siste nytt