Publisert: , Oppdatert:

Kystkultur på Rockheim

Framtidas kystkultur, og byutvikling i Trondheim havn er blant temaene for kystkulturkonferansen på Rockheim 11.-12. mai.

Over 100 deltakere fra hele landet vil onsdag og torsdag møtes på Rockheim i Trondheim og diskutere historisk kystkultur og utviklingen av kystsamfunnene. Riksantikvaren, Norsk kulturråd, Fiskeridirektoratet og Kystverket arrangerer konferansen.

God kunnskap om den historiske kystkulturen er viktig når framtida skal planlegges langs kysten. Endringer skjer raskt.

Aktuelle spørsmål på konferansen er:

• Hvordan kan kystkulturen bidra til innovasjon og utviklingsprosesser?
• Hvilke muligheter ser vi for framtidens kystliv og næringsaktiviteter?
• Hvordan kan den historiske kystkultur best forvaltes i et endringsperspektiv?
• Hvordan ta vare på kulturhistoriske spor ved byutviklinga i Trondheim havn?

Torsdag vil konferansen handle om stedsutvikling i havner, med et særlig blikk på det som skjer i Trondheim havn, en av landets eldste havner.

Pressen er velkommen

Relaterte dokumenter

Siste nytt