Publisert: , Oppdatert:

Høring av utkast til forskrift om endring av losberedskapsavgiften

Kystverket har sendt på høring forslag til endring i forskrift om losavgifter. Forslaget innebærer en endring av losberedskapsavgiften ved at 5-dagers regelen fjernes.

Kystverket vil samtidig presisere at fartøy som hovedsakelig seiler i avgiftsbelagt farvann er pålagt å betale losberedskapsavgiften i form av årsavgift.

Det er ønskelig å endre forskrift om losavgifter raskt. Kystverket vil gi bortfallet av 5-dagers regelen effekt fra det tidspunkt forskriftsendringen sendes på høring.

Høringsbrev og utkast til forskrift ligger i menyen til høyre.

Merknader sendes til Kystverket innen 17. juni 2011. Merknader kan sendes per post til Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund eller per e-post til post@kystverket.no. Vennligst merk svaret med vår referanse 10/03181.

Spørsmål vedrørende høringen kan rettes til Henning O. Teigene på telefon 70 23 10 51

Relaterte dokumenter

Siste nytt