Publisert: , Oppdatert:

Nødlosseøvelse

Nødlossing av et fartøy kan begrense skadene i en akutt forurensningssituasjon. Dette var hovedfokus under en øvelse i Hammerfest- området denne uken.

Ressurser og personell fra Buksér og Berging, Sjøfartsdirektoratet og Kystvakten deltok i øvelsen, som ble ledet av Kystverket. Kystverket har en avtale med Buksér og Berging AS om gjennomføring av nødlosseoperasjoner.

Scenarioet var et grunnstøtt fartøy med påfølgende oljelekkasje i fjorden mellom Hammerfest og Melkøya. Det ble øvet på nødlossing, innringing av havaristen med oljelenser og oljeopptak. I tillegg var koordinering og samarbeid mellom de ulike deltakerne vektlagt som øvelsesmoment.

- Vi fikk godt utbytte av øvelsen. Nødlossing kan være et avgjørende tiltak under en hendelse som medfører akutt forurensning. Derfor er samarbeid og samordning av ressurser mellom offentlige og private aktører er svært viktig, sier Kystverkets øvingsleder Kjersti Dale.

Siste nytt