Publisert: , Oppdatert:

Seminar for Kystverkets depotstyrker

Denne uken gjennomføres seminar for personell tilknyttet de statlige oljeverndepotene. Fokus under seminaret vil være laglederrollen til depotstyrkemannskapet og gjennomgang av nytt oljevernutstyr.

Det nye utstyret er utplassert i forbindelse med Kystverkets anskaffelsesprogram, som skal fornye og oppgradere de statlige oljeverndepotene.

Til seminaret stiller tre av leverandørene av det nye oljevernutstyret for å gjennomføre produktopplæringen. Disse er Norlense AS, AllMaritim AS og Grovfjord Båtbyggeri. Det vil bli gitt teoretisk og praktisk opplæring i bruk oljelenser, oljeopptakere og oljevernflåte. Tidligere har seminaret vært gjennomført i Bergen og Tromsø, for depotstyrker tilknyttet Vestlandet og Nord- Norge.

- Det er svært nyttig at leverandørene selv utfører produktopplæringen, sier Kystverkets seminaransvarlig Bjørn Helge Utne.

Siste nytt