Publisert: , Oppdatert:

Midlertidig stopp i oljetømmingen

Kystverket har besluttet å ta en pause i arbeidet med å fjerne olje fra krigsvrakene i Ofotfjorden og Vesterålen.

I høst har det blitt fjernet cirka 100 kubikkmeter olje fra vraket av HMS "Bittern" og oljefjerningen fra vraket av "Neuenfels" i Narvik er nær ferdigstilt. Prosjektet som opprinnelig var planlagt med oppstart i august 2011 ble forsinket på grunn av akutt utslipp av olje fra vraket av HMS "Bittern" i Namsfjorden. Forsinkelsen medfører at vær og mørketid gjør det svært vanskelig å gjennomføre operasjonene som planlagt.

Operasjonene for å fjerne den gjenværende oljen i vrakene av "Erich Giese" i Narvik og "Boardale" i Vesterålen, blir gjenopptatt i april 2012 da mer gunstige værforhold vil sikre framdriften i arbeidet. Arbeidet på vrakene skal være ferdigstilt mot slutten av mai.

Siste nytt