Publisert: , Oppdatert:

Moderniserer DGPS-tjenesten

Denne uka starter fornyingen av DGPS-kjeden. Samtlige av de 12 DGPS-stasjonene langs kysten skal oppgraderes innen januar 2012.

DGPS-tjenesten (Differential GPS), som ble etablert på slutten av 90-tallet, er i dag preget av ustabilitet. Det tekniske utstyret er utdatert, og vedlikehold av stasjonene er både utfordrende og kostnadskrevende. 

─ DGPS er en etterspurt tjeneste for skipsfarten som gjør at man får en større nøyaktighet i forhold til fartøyets posisjon. Vi bytter denne uka ut de tekniske komponentene ved DPGS-stasjonen på Utsira i Rogaland, og fortsetter deretter oppgraderingen ved de andre stasjonene langs kysten.  Modernisering av DPGS-stasjonene vil gi økt stabilitet og forbedre kvaliteten på tjenesten, sier senioringeniør Richard Aase i Kystverket.

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) består av 12 DGPS stasjoner langs norskekysten som leverer korreksjonssignaler til navigasjonsutstyr om bord i skip. DGPS-tjenesten gir høy nøyaktighet og kvalitet på GPS-posisjonen som blir avlest, og bedrer signalkvaliteten på systemet. Innenfor det angitte dekningsområdet til DGPS-tjenesten vil brukeren oppnå en posisjonsnøyaktighet som er bedre enn ti meter. Tjenesten kan også bidra til mer nøyaktige kartmålinger og grensemålinger på land.

─ DGPS er et åpent system som alle med en DGPS-mottaker kan bruke, sier Aase.

DGPS-stasjonene vil i løpet av høsten og vinteren få nytt korrigeringsutstyr, med unntak antenner og radiosendere. Fornyingen og monteringen av det nye tekniske utstyret utføres av Kongsberg Seatex.

Fakta

  • GPS og DGPS gir fartøy bedre nøyaktighet enn sjøkart om hvor fartøyet befinner seg.
  • Posisjonsnøyaktigheten for DGPS er som regel mellom en til tre meter.
  • Hver DGPS stasjon består av referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt.
  • Korreksjonene blir kringkastet over Kystverkets maritime radiofyr, og kan mottas av brukere som er utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker.
  • Brukerens GPS mottaker benytter de mottatte korreksjonene til å bedre nøyaktigheten på posisjonsangivelsen den beregner.
  • Brukere må være utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker for å kunne benytte seg av korreksjonene fra DGPS-tjenesten. 

Siste nytt