Publisert: , Oppdatert:

Rekorddeltakelse på Kyst- og havnekonferansen

Kyst- og havnekonferansen ble 9. og 10. november arrangert i Honningsvåg, i regi av Kystverket Troms og Finnmark. Årets konferanse hadde rekorddeltakelse, med deltakere fra både offentlig forvaltning, politisk ledelse, organisasjoner og private næringsaktører.

Årets konferanse vekket altså stor interesse i nord, og fikk rekorddeltakelse med 80 personer. Blant deltakerne var Statens Kartverk Sjø, administrativ og politisk ledelse i kommuner, havner i Troms, Finnmark og Longyearbyen, SINTEF, NHO, Næringshager, Redningsselskapet, Fiskeridirektoratet, Barlindhaug Consult, Fiskarlaget Nord og privat virksomhet innen maritim næring.

På konferansens første dag var nordområdene et av temaene, og investeringsbehovene i nord ble flittig diskutert.

– Det fremkom at det foreligger mange store prosjekter i nord, men dette vil avhenge av finansiering og ikke minst samarbeid mellom statlige etater, kommuner, havn og næringsliv, forteller John Evensen, Kystverkets regiondirektør for Troms og Finnmark.

Videre ble arealdisponeringen i nord drøftet. Nordområdene har store arealer både på sjø og på land, men det er viktig at arealene her disponeres riktig i forhold til de ulike typer næringer, blant annet innen havbruk og petroleumsnæringen.

På konferansens andre dag var Kystverkets arbeidsområder tema, og man fikk da en gjennomgang av saksbehandling etter havne- og farvannsloven, avgifter og vederlag og statsbudsjettet for 2012.

– Kystverket Troms og Finnmark er fornøyde med årets konferanse og ønsker gamle og nye deltakere velkommen til ny konferanse i Honningsvåg høsten 2012, sier regiondirektør John Evensen.

Til høyre ligger foredragene som ble presentert på konferansen.

Relaterte dokumenter

Siste nytt