Publisert: , Oppdatert:

Internasjonal workshop om oljevern

Kystverket har formannskapet og sekretariatet for en arbeidsgruppe under Arktisk råd – EPPR (Emergency, Prevention, Prepardness and Respons). I disse dager arrangerer EPPR en stor workshop – ”Best Practice Prevention (BPP) of marine oil pollution Scoping Workshop” – i Oslo for å følge opp et oppdrag fra ministermøtet i Arktisk Råd i Nuuk.

Oppdraget for EPPR er å komme med anbefalinger til neste ministermøte om beste praksis mht forebygging av oljeforurensning i Arktiske områder. Det er 75 deltakere på dette seminaret fra de 8 medlemslandene i Arktisk Råd (USA, Finland, Danmark/Grønland, Island, Sverige, Canada, Norge og Russland) inkludert observatører fra urbefolkninger og miljøorganisasjoner.

Siste nytt