Publisert: , Oppdatert:

Effektiv kartlegging med multistråle

Kystverket har flere aktivitetsområder der nøyaktig informasjon om bunnen er avgjørende. Et av disse er massedeponi i forbindelse med utdypning av farleder og havner.

I forbindelse med utdypningen i Røsvikrenna, farleden til Borg havn i Fredrikstad, er ønsket å deponere massene sør for Fredrikstad. Hele 1,5 til 2 millioner kubikkmeter skal flyttes, og da kreves det arkeologiske undersøkelser - og ikke minst kartlegging av områdenes egnethet i forkant av deponering.

Gjennom tips fra leverandøren av multistråleloddet (MSL) til SINMAT-prosjektet fikk Kystverket vite at det gjenstod arkeologiske undersøkelser av de aktuelle områdene sør for Fredrikstad. Norsk Maritimt Museum bekreftet dette og var svært interessert i oppmåling av områdene, fordi dette ville spare mye tid. Om det viste seg at det ikke fantes objekter som ikke ble avdekket på multistråleloddet, så unngikk museet å undersøke områdene med ROV. Skulle det dukke opp objekter kunne disse undersøkes med ROV direkte, uten at større områder måtte gjennomgås.

Kystverket Sørøst var også svært positiv til å gjennomføre disse undersøkelsene, da det ville gi en endelig avklaring på områdenes egnethet med tanke på deponering. De beste områdene er såkalte bassenger, hvor det er en fordypning i terrenget. Fordypninger med renner er ikke like egnet fordi de har en tendens til å lede bort deponert masse.

Multistråleloddet som er montert på ”Villungen”.SINMAT-prosjektet er nå i sin utviklingsfase med installasjoner på fartøy, samt utvikling av programmet Nautisk Fagsystem (NFS). ”Villungen” har blant annet fått installert MSL, og kalibrering av utstyret og opplæring av mannskapet i Tønsberg stod for tur. ”Villungen” med mannskap, FFM og leverandørene Fugro og Aquadyne tok både kalibrering, opplæring og oppmåling sør for Fredrikstad.

Selve oppmålingen av områdene tok en liten time hver, og krevde fire, fem sveip - avhengig av bredde og dyp. Terrengmodeller som vist her er klar fem minutter senere.
Resultatene talte for seg. Loddet gir svært nøyaktig bilde av bunnen som blir nyttige til vurdering av områdene. Og om Norsk Maritimt Museum slipper å dra ut med ROV? Ikke helt, det ble mest sannsynlig avdekket et vrak som må undersøkes nærmere. Men nå vet de hvor det befinner seg!

Oppmåling av område er ikke primæroppgaven for anskaffelsen av MSL. Dette skal bli et verktøy for å samle inn høyoppløselige bunndata til vedlikehold og nyutsett av nautiske installasjoner. Verktøyet vil gi et bedre og sikrere plasseringer, samt effektivisere driften. Et praktisk eksempel her er vedlikehold av staker, som stadig blir tatt opp og plassert ut igjen. Disse kan ofte stå langs bratte skrenter og det er fare for at loddet til staken kan skli dypere.

Stake i vanskelig terreng på en grunne - Kjettingen vises som markant vertikal strek som går ned til loddUnder opplæring med mannskapet på ”Villungen” fikk Kystverket en terrengmodell som viser en grunne med en stake. Staken bør stå langs kanten for å markere grunnen og sikre farleden. Om den blir plassert noen meter feil så risikerer man at den står ustabilt og loddet kan rase ned. Nøyaktighet er med andre ord både tids- og økonomibesparende.

Fakta

  • Multistrålelodd er et ekkolodd som måler flere punkter samtidig på tvers av båten.
  • Loddet som Kystverket har gått til anskaffelse av kan måle hele 256 stråler i en sektor på 160°.
  • I praksis vil de si at om dybden er 30 meter så dekker ett sveip over 90 meter av bunnen, med 30 centimeter oppløsning.
  • For samme detaljgrad med et enkeltstrålelodd sammen med kartplotter, må denne gå 256 ganger over området i samme antall som det antallet stråler multistråleloddet har.

Siste nytt