Publisert: , Oppdatert:

Forsinkelser for tømming av "Bittern"

Kystverket og Frank Mohn AS har møtt flere utfordringer knyttet til tømmingen av HMS "Bittern". På grunn av dette kan fremdriften i prosjektet bli forsinket i opptil to uker. Hittil er tank nummer åtte tømt for olje, og tank seks er ferdig renset og klar for tømming.

Bilde tatt ved "Bittern" med ROV (miniutbåt)
Bilde tatt ved "Bittern" med ROV (miniutbåt)

En av årsakene til forsinkelsen er tekniske problemer på basefartøyet NSO "Crusader". "Crusader" vil nå bli tatt ut av tjeneste og vil dokksettes i Rørvik for reparasjoner.

Kystverket forventer at fartøyet vil være tilbake i Namsos i begynnelsen av neste uke. Da vil de gjenværende oljetankene på vraket renses og tømmes i løpet av seks til sju dager.

Etter oljetømmingen av HMS "Bittern" vil arbeidet med å fjerne olje fra vrakene i Ofotfjorden og Vesterålen starte. Oljetømmingen av de fire skipsvrakene vil være ferdig i månedskiftet november-desember.

Siste nytt