Publisert: , Oppdatert:

Kystverkets beredskap mot akutt forurensning – årsrapport 2010

– Året 2010 må regnes som et normalår for Kystverkets beredskapsavdeling, skriver beredskapsdirektør Johan Marius Ly i avdelingens årsrapport.

Året 2010 må regnes som et normalår for Kystverkets beredskapsavdeling. Antallet varsler til beredskapsvaktlaget i Kystverket var omtrent som tidligere år, det vil si i rett i underkant av 1300 varsler. Det har likevel til tider vært hektisk aktivitet for å unngå uhell, eller for å begrense skadeomfang.

Totalt ble det i 2010 registrert utslipp av 2619 m3 forurensende masse. Den største andelen av dette, 1260 m³, kom fra den landbaserte industrien. Utslipp av husdyrgjødsel utgjør det meste av de 858 m³ som er listet under kategorien ”annet”. Øvrige utslipp kom fra nedgravde tanker, landtransport og bunkersanlegg.

Heldigvis skjedde det ikke noen større alvorlige hendelser med akutt forurensning i 2010.

Dermed kunne beredskapsavdelingen bruke mer tid på å bygge enda bedre kompe-tanse for håndtering av akutt forurensning. Samtidig ble det anskaffet mer og bedre utstyr for å bekjempe forurensningen.

Jeg vil benytte anledningen til å takke ansatte i Kystverket, Kystverkets samarbeidspartnere og andre bidragsytere som bidrar til at beredskapsvaktlagets arbeid kan gjennomføres på en mest mulig smidig og effektiv måte. Dette arbeidet forhindrer og begrenser daglig akutt forurensning.

Med hilsen
Johan Marius Ly
Beredskapsdirektør

Relaterte dokumenter

Siste nytt