Publisert: , Oppdatert:

EfficienSea prosjektet viser resultater

EU-prosjektet EfficienSea, som har pågått siden 2009, har sin avsluttende konferanse i Tallinn denne uken. Prosjektet viser gode, konkrete resultater som skal bidra til tryggere ferdsel på sjøen i den nordlige / baltiske regionen.

Med i utviklingsarbeidet sitter sentrale fagpersoner ved i de maritime administrasjonene i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland og Polen. Med er også representanter for høyskoler/universiteter og private fagkonsulenter.

- For Kystverket er dette en av mange arenaer hvor vi kan samhandle og delta i makro-regionalt samarbeid med våre samarbeidspartnere i Europa, sier Martin Zeiffert, koordinator for Kystverket i EfficienSea-prosjektet.

Prosjektet er organisert i fire ulike tematiske arbeidspakker, som alle skal bidra til tryggere ferdsel på sjøen i den nordlige/baltiske regionen. Kystverket deltar i flere av disse, og leder aktivitetene som omfattar forbedret kartlegging av miljøsårbarhet.

Det internasjonale samarbeidet har gjort betydelige fremskritt på sine respektive fagområder.

Her er noen eksempler:
1) Man har jobbet med å utvikle og koordinere utdanningstilbudene i maritim sektor og gjøre den mer konkurransedyktig i forhold til å rekruttere nye medarbeidere og for å forutse og møte fremtidige kompetansebehov innen maritim sektor.

2) Man har gitt betydelige bidrag til det internasjonale utviklingsarbeidet med samordning og standardisering av elektroniske navigasjonshjelpemidler innenfor konseptet e-Navigation, et område hvor Kystverket har en sentral, verdensledende rolle. Arbeidet innbefatter blant annet utarbeiding av nye standarder, nye møteplasser og arenaer hvor eNavigasjon kan utvikles videre. Prosjektet arrangere koknferansen "eNavigation underway" i januar 2012.
Se link for mer informasjon.

3) Man har jobbet med å forbedre mulighetene for å skaffe dynamisk oversikt over sosio-økonomiske og miljøsårbare områder, som viktig verktøy for god og helhetlig kystsoneplanlegging, med Sunnmøre og Gdansk-bukten som testområder.

4) Man har forbedret verktøy for risikoberegning for overvåking og kontroll av sjøtrafikk, som bistand til å kunne forhindre uønskede hendelser til sjøs.

Internasjonale samarbeid som dette, gjør det enklere å hente ut og dele erfaringer hos de enkelte deltakerne. Med et internasjonalt og langsiktig perspektiv vil man kunne hente ut nyttig og viktig resultat som forenkler de enkelte deltakeres utviklingsarbeid.

- Kyst- og havområdene er en felles arena, sier Martin Zeiffert. Det er bare naturlig at vi jobber på kryss av landegrensene for å finne felles løsninger og standarder.Prosjektet avsluttes i januar 2012, men utviklingsarbeidet og resultatene vil tas videre i andre internasjonale engasjementer og nye samarbeidsorganer.

- Nå når prosjektet nærmer seg slutten, har man oppfylt mange av de forhåpninger man hadde i forhold til å påvirke det globale maritime samfunnet, sier Ómar Frits Eriksson, prosjektleder for EfficienSea og avdelingsleder i danske Farvandsvæsenet. Og trekker spesielt frem arbeidet med e-Navigasjon.

Siste nytt