Publisert: , Oppdatert:

Fornyer DGPS-tjenesten

Det tekniske utstyret ved DGPS-stasjonene langs kysten skal byttes ut for å forbedre kvaliteten på tjenesten. Arbeidet starter i høst.

DGPS-stasjonene som ble etablert på slutten av 90-tallet er utdaterte og krever i dag mye vedlikehold.

- Tilgjengeligheten og driftssikkerheten har de siste to årene vært betydelig lavere enn det som er ønskelig, så det er på høy tid å fornye de tekniske komponentene, sier sjefingeniør Jarle Hauge ved Senter for los og VTS i Kystverket.

Kystverkets DGPS-tjeneste (Differential Global Positioning System) består av 12 DGPS stasjoner langs norskekysten som leverer korreksjonssignaler til navigasjonsutstyr om bord i skip. DGPS-tjenesten gir større nøyaktighet og kvalitet på GPS-posisjonen som blir avlest, og bedre signalkvalitet på systemet. Innenfor det angitte dekningsområdet til DGPS-tjenesten vil brukeren oppnå en posisjonsnøyaktighet som er bedre enn ti meter.

- Vi planlegger å fornye åtte stasjoner i løpet av høsten, og de resterende fire stasjonene i løpet av første halvår i 2012. Alt korrigeringsutstyr, med unntak antenner og radiosendere, skal byttes ut, sier Hauge.

Fornyingen og monteringen av det nye tekniske utstyret skal utføres av Kongsberg Seatex.

Fakta

  • GPS og DGPS gir fartøy bedre nøyaktighet enn sjøkart om hvor fartøyet befinner seg.
  • Posisjonsnøyaktigheten for DGPS er som regel mellom en til tre meter.
  • Hver DGPS stasjon består av referansestasjoner som overvåker alle synlige satellitter og beregner en korreksjonsverdi for hver satellitt.
  • Korreksjonene blir kringkastet over Kystverkets maritime radiofyr, og kan mottas av brukere som er utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker.
  • Brukerens GPS mottaker benytter de mottatte korreksjonene til å bedre nøyaktigheten på posisjonsangivelsen den beregner.
  • Brukere må være utstyrt med en DGPS radiofyrmottaker for å kunne benytte seg av korreksjonene fra DGPS-tjenesten. 

Relaterte dokumenter

Siste nytt