Publisert: , Oppdatert:

Historisk øvelse for krisehåndtering

I dag og i morgen gjennomføres en av de største sivile krisehåndteringsøvelser i Norge noen gang. Over 3000 mennesker og 55 virksomheter fra de nordiske landene er i aksjon. Øvelse SkagEx11 skal øve samfunnets evne og kapasitet til å håndtere store skipsulykker på tvers av landegrenser.

Øvelsen omfatter en simulert brann i passasjerfergen MS "Bohus" etter en kollisjon med et mindre tankfartøy utenfor Hvaler, og mer enn 800 «pasienter».  Foruten å øve på håndtering av brann og søk/redning, vil det øves på håndtering av oljeutslipp, og evakuering og transport av skadede. Redningsmannskaper, fartøyer og helikoptre fra Norge, Danmark, Sverige og Finland vil delta i øvelsen.

Trener på akutt forurensing

De interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) i Østfold og Vestfold, samt oljevernressurser fra Norge, Sverige og Danmark, deltar. Til sammen åtte oljevernfartøy og to spesialutstyrte overvåkningsfly vil dermed være operative. Det er Kystverket som har regien på denne delen av øvelsen.

- Oljeutslipp følger verken kommunegrenser eller landegrenser, så det er viktig å øve samarbeid, sier nytilsatt kommunikasjonsdirektør i Kystverket, Solveig Moe Frøland. Kystverket har lange tradisjoner for dette. Øvelser må til for å holde ved like og utvikle dette videre.

- Norges beredskap mot akutt forurensing øves flere ganger i året. SkagEx gir oss mulighet til å få øvd samarbeidet med etater som har andre ansvarsområder i en akuttsituasjon, forteller hun. Det er veldig nyttig.

Ulykkesutsatte områder

En undersøkelse DNV har gjort for Kystverket, viser at det er områdene Oslofjorden, Sør-Vestlandet og Nord-Hordaland som er de mest utsatte kystområdene for sjøulykker. Her er også den høyeste frekvensen for utslipp av akutt forurensing.

- De siste års hendelser med skipsulykkene ”Server”, ”Full City” og ”Godafoss” bekrefter dette, sier Frøland. Det er viktig at vi øver i områder der risikoen for nye uønskede hendelser er stor.

Mange aktører

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som står ansvarlig for øvelsen. De norske aktører involvert i øvelsen er: 330-skvadronen, brannvesen, Forsvaret (Kystvakt), Fylkesmennene, Helse (Helsedirektoratet, Helse Sør-Øst, Sykehusene i Østfold og Vestfold, Hovedredningssentralen, Avinor, Larvik-, Hvaler-, Fredrikstad, Sarpsborg og Tønsberg kommuner, Kystverket, politiet, Redningsselskapet, Telenor (Tjøme Radio), departementer, Kirken (Borg og Tunsberg bispedømmer), NRK, Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum, Colorline, DSB Sivilforsvaret, Røde Kors, HSH Gravferd og Meteorologisk institutt.

Kystverkets kommunikasjonsstab vil også øve sine oppgaver.
Du kan følge deres formidlingsarbeidet på www.kystverket.no og på Twitter.

Øvelsen vil gå over 48 timer, og vil være gjenstand for en grundig evaluering, som skal legge grunnlaget for beskrivelsene av fremtidige beredskapsoppgaver. Se også http://www.dsb.no/skagex 

Siste nytt