Publisert: , Oppdatert:

Inviterer til Kyst og havnekonferansen 2011

Kystverket Troms og Finnmark inviterer til den årlige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 9.–10.november. Tema for årets konferanse er nærings- og transportutvikling i nordområdene, rammebetingelser for arealbruk i sjø og Kystverkets rolle som nasjonal fagetat.

Nordområdeutredningen er et av temaene som vil bli presentert av flere aktører. Økt fokus på arealbruk i sjø og på land krever at kommuner og havner bruker gode planleggingsverktøy for fremtidig utvikling. Dette er også et av temaene for årets konferanse.

Foredragsholderne er hentet fra offentlige etater, det private næringsliv og interesseorganisasjoner for maritim virksomhet. På årets program finner man blant annet Johan Petter Barlindhaug, som er en svært engasjert aktør i utviklingen av landsdelen.

Ellers er temaet beredskap på programmet, der Kystverket og NOFO (Norsk oljevernforening for operatørselskap) er foredragsholdere. NTP 2014–2023, Kystverkets handlingsprogram og Forslag til statsbudsjett for 2012 er også på programmet.

Det vil etter hvert være mulig å melde seg på Kyst- og havnekonferansen på kystverket.no. Ytterligere informasjon om overnatting, dagpakke og endelig program kommer om ikke så lenge.

Invitasjonen finner du i spalten til høyre.

Relaterte dokumenter

Siste nytt