Publisert: , Oppdatert:

"Murmansk"-fjerninga: Tetningsarbeid snart fullført

På forsommeren viste det seg nødvendig med ytterligere tetting av dokkonstruksjonen rundt vraket av den russiske krysseren "Murmansk" utenfor Sørvær i Finnmark. Nå nærmer tetningsarbeidet seg slutten.

Det er den vestre og dypeste delen av dokkonstruksjonen som har skapt utfordringer for prosjektet. Lekkasjene som tettes er resultat av stormskader på anlegget fra november i fjor.

Det har har de to siste månedene pågått et omfattende og døgnkontinuerlig tetningsarbeid, med injisering av tetningsmasse der dokkonstruksjonen lekker.

AF Decom antar at injiseringsarbeidet blir ferdigstilt i perioden 9.–14. september.

– Da blir pumpene satt i gang igjen og vi får i løpet av få timer svaret på om injiseringen har gitt den ønskede effekten. Under injiseringsarbeidet har det vært nødvendig å åpne konstruksjonen i østre del for å utlikne trykket som oppstår ved flo og fjære, og vi har derfor ikke fått testet skikkelig hvorvidt injiseringen har virket, sier prosjektleder for AF Decom, Stig Lien.

Det har vært en særs krevende tetningsoperasjon, men AF Decom mener det er dette som må til for å få dokken tett.

– Siden injiseringen ikke er utført rundt hele spuntveggen, er det en viss risiko for at det er, eller kan oppstå, lekkasjer andre steder på anlegget. Dette henger sammen med fjellets beskaffenhet, massetyper i naturlig fylling, og ved at vannet nå kan skape mer trykk på andre områder. For å kunne si noe om dette bores to observasjonshull langs dokkens sørside, og et hull på dokkens østre side. Gjennom dykkerinspeksjoner er det imidlertid ikke oppdaget lekkasjer andre steder enn på vestre del av anlegget, presiserer prosjektleder for Kystverket, Knut Arnhus.

Når det gjelder fremdriften for selve riveoppdraget, står AF Decom fast i håpet om å ha båten fjernet i løpet av 2011. Mye av vraket over vannflaten er allerede fjernet manuelt. Om AF Decom kommer i gang med hovedriving i midten av september anses en slik fremdrift som oppnåelig, men det kan ikke planlegges endelig før man får se det tørrlagte vraket.

AF Decom er entreprenør for fjerningsarbeidet, på oppdrag fra Kystverket.

Siste nytt