Publisert: , Oppdatert:

ØVELSE: Miljøvurdering av områdene rundt oljeutslippet fra Oslo Tank

I oljevernaksjon etter kollisjonen mellom MS Bohus og Oslo Tank blir det prioritert å hindre oljepåslag på ikke-fornybare naturressurser. Her følger en oversikt over disse prioriterte områdene.

Ytre Hvaler nasjonalpark

Ytre Hvaler nasjonalpark er en norsk nasjonalpark som ligger i kyst- og skjærgårdslandskapet i Østfold. Parken ble opprettet 26. juni 2009, for å «bevare et egenartet, stort og relativt urørt naturområde ved kysten i sørøst-Norge, bevare et undersjøisk landskap med variert bunntopografi, og bevare økosystemer på land og i sjø med naturlig forekommende arter og bestander, kystlandskap med sjøoverflate og havbunn med korallrev, hard- og bløtbunn.»  og den dekker et område på 354 km2, hvorav 340 km2 er sjøareal.

Tislerøyene

Tislerøyene har preg av snauhei, men i lune kroker og sprekker er det et rikt og variert planteliv.

Akerøya

Øya består av i hovedsak av fjell/granitt og enkelte strandenger og gressletter. Karakteristiske «klover» skjærer gjennom øya flere steder der det vokser godt med småbusker og trær. Det er registrert mer enn 400 plantearter hvorav flere er truede og sårbare. Øya har et rikt fugleliv og er en rasteplass for trekkfugl

Heia og Torbjørnskjær

Sjøområdet mellom Heia og Torbjørnskjær er et viktig yngleområde for steinkobbe. Her samles også over 12 000 ærfugl i mytetida (fjærfelling) og store flokker blant annet av svartand i trekktidene vår og høst og til overvintring.

Koster Marine Nasjonalpark i Bohuslän

Sveriges første marine nasjonalpark, Kosterhavet, åpnet år 2009 og ligger ved Kosterøyene i Bohuslän. Totalt sett fins det over 6000 forskjellige dyre- og plantearter over og under vannoverflaten i Koster Marine Nasjonalpark.

Siste nytt