Publisert: , Oppdatert:

SINMAT: Bidrar til økt sikkerhet til sjøs

SINMAT er forkortelsen for System for Integrerte maritime tjenester. Kort forklart dreier det seg om et helhetlig system for produksjon av navigasjonsdata til sjøkart.

Petter J. Andersen i Kystverket forteller at SINMAT vil gi grunnlag for bedre sikkerhet til sjøs.
Petter J. Andersen i Kystverket forteller at SINMAT vil gi grunnlag for bedre sikkerhet til sjøs.

– SINMAT er et nautisk fagsystemet, og som vil moderniserer arbeidet vårt med farled, fyr og merker betraktelig, forklarer Petter Jørgen Andersen. Han jobber i avdeling for farled, fyr og merker ved Kystverket Midt-Norge.

Kvalitet

Andersen viser videre til at Kystverket skal være en profesjonell produsent og forvalter av data om egne navigasjonsinnretninger og farleder.

– Hovedmålsettingen med Nautisk fagsystem er derfor å etablere en effektiv og kvalitetssikret digital produksjonslinje for både planlegging, gjennomføring og innmåling av nautiske installasjoner. Gjennom dette skal vi sikre en at dataen forvaltes på en forsvarlig måte. Systemet skal også gi støtte til planlegging av sjøtrafikkarealer og bruksområder, og vil ha videre kunne gjøre arbeidet med prosjektering av farledsutbedringer enklere, forteller Andersen.

Sikrere data

Nautisk fagsystem skal være integrert mot eksisterende systemer, og skal sørge for en effektiv og nøyaktig datautvekslingen mellom Kystverket og Sjøkartverket, men også overfor andre brukere.

Verktøyet vil gjøre det Kystverket i stand til å levere gjennomarbeidede planer til de som skal gjennomføre tiltak. Disse kan igjen utføre sitt arbeid på sjøen med den beste bakgrunnsdataen tilgjengelig. Dokumentasjon kan videre levers raskt fra alle fartøyer, enten det gjelder skjerming eller informasjon om enkle konstruksjoner som oppsett av jernstand.  

SINMAT skal legge til rette for en moderne og effektiv produksjon innenfor fagområdet Farledsforvaltning. Verktøyet vil gjøre brukerne i regionene i stand til å levere gjennomarbeidede planer til de som skal utføre prosjekter og arbeid. Disse kan gjennomføre sitt arbeide på sjøen med basis i den absolutt beste opplysningene.

Dokumentasjon kan leveres raskt fra alle fartøyer, enten det gjelder skjerming eller informasjon om enkle konstruksjoner som oppsett av ei jernstang. SINMAT vil være integrert med forvaltning drift og vedlikeholdsløsningen FDV.

Illustrasjonene viser mulighetene i praksis: Fra kontoret kan man gå inn i kartene, for så å planlegge, tegne inn og se tiltak som ska gjøres ”live”.  Posisjonen man plasserer innretninger vil bli sendt som melding til FDV. Bildet til venstre er før – til høyre etter tiltakene er lagt inn. De skraverte områdene på bildet til høyre er områdene der tiltak er planlagt.

Viktig verktøy

Det er Geodata som har levert det nye systemet, i samarbeid med Fugro Survey. Sistnevnte er verdensledende innen offshore survey-aktiviteter.

Til nettstedet fish.no har salgsdirektør Espen Kristiansen i Geodata tidligere uttalt: – Utvikling og implementering av dette systemet for Kystverket er blant de mest omfattende, integrerte GIS-leveransene noensinne i vårt marked. Det blir et viktig verktøy for Kystverkets virksomhet, og et viktig bidrag til en sikker seilas langs vår lange kyst.

– Det handler til syvende og sist om i enda sterkere grad å sørge for sikkerhet til sjøs. For de sjøfarende vil det nye systemet blant annet innebære at de mye raskere får oppdatert informasjon fra geografiske informasjonssystemer (GIS) om endringer i sjøveien, for eksempel nye merker og utdypede farleder. Kvaliteten på de innsamlede dataene skal nå være god nok til at de kan godkjennes og implementeres direkte av Sjøkartverket. Tiden fra Kystverket utfører forbedringer til de er registrert i Sjøkartverkets offisielle kart skal nå bli merkbart kortere, presiserer Petter Jørgen Andersen.

Fakta

Nautisk fagsystem

  • Hovedmålsettingen med Nautisk fagsystem (NFS) er å etablere en effektiv og kvalitetssikret digital produksjonslinje for planlegging og innmåling av nautiske innretninger
  • Systemet skal gi støtte til nautiske analyser og forbedring av sjøsikkerheten i farleden
  • Det vil også kunne gi støtte til planlegging av sjøtrafikkarealer, bruksområder, farledsutbedringer o.l.
  • Nautisk fagsystem skal være integrert mot eksisterende systemer (FDV), og skal ivareta datautvekslingen mellom Kystverket og Sjøkartverket, og andre brukere.

Milepæler i prosjektet:

  • Ferdig utviklet og installert løsning - Desember 2011
  • Akseptansetest gjennomført av Kystverket - Februar 2012
  • Produksjonstart - Februar/mars 2012
  • Godkjent leveranse - Mai/juni 2012

Siste nytt