Publisert: , Oppdatert:

Signerte kontrakt til 12 millioner

Fredag 9. september signerte Barents Watch-prosjektet kontrakt med leverandør av teknisk rammeverk til den kommende nettportalen. En viktig brikke er dermed på plass i utviklingsarbeidet for nettstedet som skal på lufta neste sommer.

På oppdrag fra Regjeringen leder Kystverket arbeidet med å utvikle BarentsWatch, som skal bli en ny og spennende nettportal til nytte for alle med interesser innen nordlige kyst- og havområder.

Med klimaendringene åpner nye muligheter seg for bruk av nordområdene, blant annet for skipstrafikk og økt næringsaktivitet. For å kunne ta ansvarlige valg for eventuell ny og økt aktivitet i våre nordlige kyst- og havområder, trengs dybdekunnskap og en mest mulig helhetlig forvaltning. Opprettelsen av portalen BarentsWatch skjer som svar på denne utfordringen. Portalen vil formidle både sanntidsdata og historiske data, noe som gjør det mulig å få både øyeblikksbilder over status i et gitt område innen flere fagområder, men også å se på utviklingen av et område og ulike tema for dette, over tid.

Milepæl

Det tekniske rammeverket skal danne grunnlag for integrering av en enorm mengde informasjon fra til nå 27 statlige aktører, som skal kunne presenteres både i karttjenester og i mer tekstbaserte formater. I tillegg vil det være base for utvikling av helt nye nettjenester. Etter prekvalifisering og anbudsrunder har Kongsberg Spacetec trukket det lengste strået.

Fredag 9. september underskrev BarentsWatch kontrakt med leverandør av teknisk rammeverk for portalen.

– Kongsberg Spacetec er en solid aktør som vi forventer kan tilføre prosjektet mye. Vi er så langt svært fornøyde med valget, sier Frode Kjersem, prosjektleder for BarentsWatch.

Siste nytt