Publisert: , Oppdatert:

Rekordhøy deltakelse ved Sjøsikkerhetskonferansen

250 deltakere fra ulike myndigheter og maritim næring deltar ved Sjøsikkerhetskonferansen i Haugesund 28.-29. september. Konferansen er en viktig møteplass for maritim næring, og fokuserer på aktuelle utfordringer og muligheter innenfor sjøsikkerhet og miljø.

Nytt regelverk, kampanjer og tilsyn, risikobasert vedlikehold, arbeids- og levevilkår for sjøfolk, utviklingen i offshoreflåten og ny teknologi og næringens kompetanse er årets hovedtemaer under konferansen.

Forenkler skjemavelde

Blant foredragsholderne under konferansens første dag, orienterte seniorrådgiver i Kystverket, Tor-Inge Miljeteig, om bakgrunnen og status for utviklingen av den nasjonale portalen for skipsrelaterte meldinger, SafeSeaNet Norway.

- Meldingssystemet vil på sikt erstatte de ulike nasjonale meldingsregimene som skipsfarten i dag må forholde seg til, slik at det kun blir en felles meldingsportal. En viktig del av vårt arbeid er å kontinuerlig vurdere brukernes behov for nye funksjonaliter og optimalisering av systemet. På den måten vil vi kunne forenkle hverdagen til både skipsfarten som må sende inn meldinger basert på meldingsplikter, og de ulike myndigheter som mottar informasjonen, sa Miljeteig.

Mer målrettet og fleksibelt tilsyn

Risikostyrt tilsyn av fartøy ble fremmet som et av Sjøfartsdirektoratets fokusområder, og underdirektør Yngve Folven Bergesen i Sjøfartsdirektoratet poengterte at dette kan bli et førende overordnet verktøy for etatens tilsynsarbeid fremover:

- Arbeidet vårt dreier nå mer mot overordnet kontroll og risikobasert tilsyn. Dette betyr at vi i fremtiden vil få et mer målrettet og fleksibelt tilsyn. Årlige risikovurderinger vil på bakgrunn av ulykkesgranskning og rapporter fra Statens havarikommisjon for transport, samt egen statistikk, legge grunnlaget for våre fokusområder innenfor tilsyn.

Neste års konferanse arrangeres 26.-27. september 2012.

Siste nytt