Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag til tiltak for å trygge sjøferdselen i Oslofjorden

Forslaget til planprogram for utbedring av leden i Oslofjorden er på høring fra 1. juni til 1. september 2012.

Forslaget skal gi plan- og fagmyndigheter, interesseorganisasjoner og offentligheten for øvrig anledning til å komme med uttalelser om hvilke løsninger som bør vurderes og hvilke tema som bør belyses i forbindelse med planleggingen. Samtidig med dette varsles oppstart av arbeidet med reguleringsplanen.

Siste nytt