Publisert: , Oppdatert:

Prestisjefull GIS-pris til Kystverket

I slutten av juli mottok Kystverket en utmerkelse for utmerket arbeid med GIS-teknologi. Prisen ble delt ut i San Diego i USA i forbindelse med ESRIs årlige, internasjonale brukerkonferanse.

Under utedlingen ble det understreket at prisen er en anerkjennelse for visjon, lederskap, hardt arbeid og innovativ bruk av teknologien i ESRIs geografiske informasjonssystem (GIS).  Kystverket stod spesielt frem blant mer enn 100 000 andre fra hele verden.
  
Prisen henger svært høyt, og er en årlig utmerkelse til virksomheter som har utnyttet GIS til å understøtte viktige samfunnsoppgaver, og/eller som utnytter GIS-teknologien innenfor nye spennende områder.

Økt kvalitet og effektive prosesser

I 2010 inngikk Kystverket en avtale med Geodata om å utvikle et helhetlig system for produksjon og vedlikehold av nautiske fagdata. Systemet var skulle både bare å bidra til økt sjøsikkerhet langs hele kysten, og effektivisere og modernisere arbeidet med farled, fyr og merker i Norge. Dette vil være det sentrale verktøyet i arbeidet med planlegging og utplassering av navigasjons-installasjoner.

Løsningen skal også gi tilstrekkelig beslutningsstøtte til brukerne, og sikre kvalitet og effektivitet gjennom hele produksjonsflyten – fra innhenting av rådata til visualisering og analyse

For de sjøfarende vil det nye systemet innebære at de raskere får oppdatert og viktig informasjon fra geografiske informasjonssystemer (GIS) om endringer i sjøveien. Eksempel på dette er nye merker og utdypede farleder.

Omfattende

Kvaliteten på informasjonen vil også påvirkes positivt, og de innsamlede dataene er nå gode nok til at de kan godkjennes og implementeres direkte av Sjøkartverket. Det vil altså resultere i merkbart kortere tid fra Kystverket utfører forbedringer til de er registrert i Sjøkartverkets offisielle kart.

– Utvikling og implementering av dette systemet for Kystverket er blant de mest omfattende, integrerte GIS-leveransene noensinne i vårt marked. Det blir et viktig verktøy for Kystverkets virksomhet, og et viktig bidrag til en sikker seilas langs vår lange kyst. Det er en spennende reise som ytterligere styrker vår kompetanse og posisjon som markedets GIS-integrator, sier Espen Kristiansen, salgsdirektør i Geodata. 

Geodata-løsning

Løsningen, som er levert av Geodata i samarbeid med Fugro Survey, er skreddersydd etter Kystverkets behov, og består av verdensledende GIS-teknologi fra Esri, herunder ArcGIS server og ArcGIS desktop med Workflow manager som en nøkkelkomponent.

Velfungerende samarbeid

– Det har til tider vært hektisk i byggeperioden, men Kystverket har hatt et utmerket samarbeid både med Geodata og Fugro under tilpassing, utvikling og implementeringsperioden. Nautisk fagsystem (NFS) vil få en særdeles spennende start ved at prosjekt farledsgjennomgang også tar løsningen i bruk helt fra starten av, sier Petter J. Andersen, prosjektleder for Kystverket

Fakta

  • GIS: geografiske informasjonssystemer - systemer for håndtering av data som er geografisk relatert.
  • ESRI: Med over 300.000 kunder og over 1 million brukere av sin ArcGIS programvare er Esri verdens ledende leverandør av GIS-programvare.
  • Kystverket, i samarbeid med Geodata og Fugro Survey, har lansert en ny GIS-basert nautisk plattform som moderniserer arbeidet med farled, fyr og merker i Norge:
  1. For de sjøfarende vil det nye systemet innebære at de raskere får oppdatert og viktig informasjon om endringer i sjøveien, som for eksempel nye merker og utdypede farleder.
  2. Kvaliteten på informasjonen vil påvirkes positivt, og de innsamlede dataene skal nå også være gode nok til at de kan godkjennes og implementeres direkte av Sjøkartverket.
  3. Det vil resultere i merkbart kortere tid fra når Kystverket utfører forbedringer til, de er registrert i Sjøkartverkets offisielle kart. 

Siste nytt