Publisert: , Oppdatert:

Prisbelønnet datasystem gir sikrere sjøkart

– Med Nautisk fagsystem (NFS) har Kystverket gjort et kvantesprang og tatt i bruk et innovativt og internasjonalt anerkjent datasystem for å håndtere våre nautiske installasjoner. Produksjonslinja mellom Kystverket og Kartverkets sjødivisjon, har gått fra analog til digital, slår Roger Njord Svinø, avdelingssjef ved Senter for farled, fyr og merker (FFM) i Kystverket fast.

NFS ble tatt i bruk av Kystverket 1. juni i år. Det er integrert mot de eksisterende datasystemene. Den viktigste endringen i forholdt til før, er at data som kartlegges og samles inn av Kystverkets båter til sjøs, straks kan overføres digitalt til Kystverket på land. Før overføring til Kartverkets sjødivisjon, blir dataene kontrollert av Kystverkets senter for farled, fyr og merker.

Kjappere overføring av innsamlet data, øker produktiviteten. Det bidrar også til økt sikkerhet til sjøs. For når nye data kan overføres langt raskere enn før, blir også de elektroniske sjøkartene oppdatert og mer korrekte mye raskere.

Siste nytt