Publisert: , Oppdatert:

Etablerer skipsrapporteringssystem i Barentshavet

Kystverket etablerer 1. juni 2013 skipsrapporteringssystemet Barents SRS i samarbeid med russiske myndigheter for å styrke sjøsikkerheten i Barentshavet.

Sjøtrafikksentralene i Vardø og Murmansk vil, ved hjelp av skipsrapporteringssystemet Barents SRS, utveksle informasjon om risikotransport som seiler mellom Røst og Murmansk. Systemet bidrar til at norske myndigheter ved Kystverket og russiske myndigheter får bedre situasjonsforståelse av skipstrafikken i Barentshavet.

─ Etableringen av et felles skipsrapporteringssystem gir oss tidligere varsling av trafikk som krever særlig oppmerksomhet, eksempelvis ved transport av petroleumslast, radioaktiv last og fartøyer med slep. Ved å gjøre trafikkinformasjon lett tilgjengelig for sjøtrafikksentralene på begge sider av landegrensa, kan myndighetene spisse fokuset på områder hvor risikoen er størst, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik i Kystverket.

Et bedre beslutningsgrunnlag

Skipsrapporteringssystemet gir myndighetene detaljkunnskaper om trafikkbildet og last om bord, og et bedre beslutningsgrunnlag ved ulykker og når man skal utføre risikovurderinger. Mer detaljert trafikkinformasjon gir et bedre grunnlag for å prioritere tilgjengelige innsatsressurser, som for eksempel stasjoneringen av slepebåter. I forbindelse med søk- og redningsaksjoner gir systemet bedre oversikt over ressurser som kan bistå før statlige redningsressurser er på plass.

Skipsrapporteringssystemet kan styrke sjøtrafikksentralenes evne til å yte service overfor skipstrafikken ved å formidle nødvendig informasjon om navigasjonsforhold, inkludert værvarsler, bølgevarsler, navigasjonsvarsler, isvarsler og varsler om andre potensielle farer for skipsfarten i området. Under dårlige værforhold, kan sjøtrafikksentralene ved hjelp av Barents SRS anvise skip til egnede ankringsområder eller havner.

En lang prosess

Forslaget om skipsrapporteringssystemet, som 28. november 2012 ble godkjent av FNs sjøfartsorganisasjon (International Maritime Organization), bygger på en intensjonsavtale som ble inngått i 2006 mellom Fiskeri- og kystdepartementet og det russiske transportministeriet. Kystverket har ledet arbeidet med å utvikle skipsrapporteringssystemet.

─ Kystverket har i en årrekke hatt et godt samarbeid med russiske myndigheter for å styrke det forebyggende sjøsikkerhetsarbeidet i nord. Vi er veldig fornøyde med at vi nå har fått gjennomslag for forslaget til et felles operativt system, sier Slotsvik.

Følger risikoskip

Vardø sjøtrafikksentral er fra norsk side ansvarlig for å overvåke all tankskip- og annen risikotrafikk langs hele norskekysten og i havområdet rundt Svalbard. I 2011 registrerte Kystverket over 1500 risikoskip som gikk i transitt langs norskekysten og i internasjonal fart til og fra norske havner. Risikoskip inkluderer alle tankfartøy og fartøyer som fører farlig og/eller forurensende last, alle fartøyer over 5000 bruttotonn, samt fartøyer som fører radioaktivt materiale.

Siste nytt