Publisert: , Oppdatert:

Høring: Endringer av HazMat-forskriften, farlig godsforskriften og anløpsforskriften

Kystverket har sendt endringer av HazMat-forskriften, farlig gods-forskriften og anløpsforskriften ut på høring. Bakgrunnen for endringene er EU- direktiv 2010/65/EU, som pålegger medlemsstatene å etablere et system som samler meldeplikter for skip.

Direktivet gjelder alle EU- pålagte meldeplikter som skip har ved anløp til havn. Formålet med direktivet er å forenkle meldepliktregimet for skipsfartsnæringen.

Norge har allerede etablert SafeSeaNet som elektronisk meldeportal. Her er allerede flesteparten av meldepliktene som direktivet omfatter samlet. Den største konsekvensen av direktivet blir at skipene bare skal være forpliktet til å melde elektronisk. Dette medfører at mottakerne av slike meldinger må hente meldingene fra SafeSeaNet, og ikke direkte fra skipet selv. Dette vil særlig påvirke informasjonsflyten til havnene og maritime myndigheter.

Direktivet skal være implementert senest 19. mai 2012, men systemet trenger ikke å være operativt før 1. juni 2015. Forslagene til forskriftsendringer inneholder derfor overgangsbestemmelser som er ment å sikre havnene nødvendige meldinger frem til de har etablert systemer for mottak av meldinger fra SafeSeaNet.

De som har merknader til forslaget har frist til 1. april og kan sende sine innspill per post eller e-post:

Spørsmål om høringen kan rettes til:

Kystverket tar sikte på å arrangere et høringsmøte i Oslo den 20. mars. Interessenter bes melde seg innen den 17. februar.

Siste nytt