Publisert: , Oppdatert:

Høring: Losplikt på Svalbard

Kystverket har sendt forslag om innføring av lostjenesten på Svalbard ut på høring. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012, men det foreslås overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt. Dersom forslaget vedtas vil det første fartøyet seile med los allerede i seilingssesongen 2012. Full losplikt blir det likevel ikke før i 2014.

Regjeringen har bestemt at det skal innføres losplikt på Svalbard, på samme måten som for fastlandet. Kystverket sender derfor på høring utkast til forskrift om lostjenesten på Svalbard.
Forslaget innebærer i hovedsak at losloven med forskrifter får anvendelse på Svalbard, på samme måte som for fastlandet. Forskriften skal tre i kraft allerede 1. juli 2012. Det foreslås imidlertid overgangsordninger med trinnvis innføring av losplikt. Først ute er innseilingen til Svea, fra og med seilingssesongen 2012.

I sesongen 2013 utvides losplikten til å omfatte også de større cruiseskipene og fra sesongen 2014 vil det være full losplikt på Svalbard.

At det innføres losplikt betyr at fartøy på 70 meter eller mer, og passasjerfartøy på 24 meter eller mer, må bruke los eller seile med farledsbevis innenfor grunnlinjene på Svalbard. For fartøy med farlig last er lengdegrensene kortere.

Høringsutkast

Tilbakemeldinger

De som har merknader til forslaget har frist til 7. mai og må sende sine innspill per post eller e-post:

Spørsmål om høringen kan rettes til:

Kystverket inviterer også til et dialogmøte om høringen. Møtet er planlagt avholdt i Oslo eller på Gardermoen 21. mars 2012. De som ønsker å delta kan melde sin interesse per epost og vil motta detaljer om møtet.

Fakta

Siste nytt