Publisert: , Oppdatert:

Høring: Retting av to lospliktfrie områder.

Kystverket har sendt på høring en endringsforskrift som retter opp feil i de geografiske koordinatene for to lospliktfrie områder.

Forskriften endrer vedlegg 1 til lospliktforskriften og innebærer en retting av to lospliktfrie områder innenfor grunnlinjen, inn til losbordingsfeltet på Grip og inn til losbordingsfeltene i Kråkvågfjorden og på Grinna.

Områdene var nye ved endringene i lospliktforskriften som trådte i kraft 1. januar 2011. De geografiske koordinatene som ble fastsatt i vedlegg 1 til forskriften inneholdt imidlertid noen mindre men vesentlige feil.

Endringsforskriften som nå er på høring angir de korrekte koordinatene for de to lospliktfrie områdene.

Høringsdokumenter:

Tilbakmeldinger:

De som har merknader til forslaget har frist til 1. oktober og må sende sine innspill per post eller e-post:

  • Postadresse: Kystverket, Serviceboks 1502, 6025 Ålesund.
  • E-post: post@kystverket.no

Spørsmål om høringen kan rettes til:Relaterte dokumenter

Siste nytt