Publisert: , Oppdatert:

103 losbåtførere tatt ut i streik

Fra kl 07.00 i dag, onsdag 30. mai, har YS Stat trappet opp den pågående streiken. For Kystverket er 103 losbåtførere tatt ut, noe som medfører at hele den maritime tjenesten vil bli berørt.

Her følger en liste over berørte og ikke berørte losbåtstasjoner. Merk at på side 2 står de innleide/ kjøpte tjenestene som ikke berøres:

Streiken er i det statlige tariffområdet, og det er medlemmer fra de tre hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio som er tatt ut i streik. For Kystverkets del dreier det seg om losene i Oslofjorden og losbåtførere tilsluttet Losbåtførernes Forbund. 

Som en konsekvens vil flertallet av Kystverkets losbåtstasjoner bli stengt fra onsdag kl 07.00.

I denne fasen er det førerne av losbåtene (tilbringertjenesten) som tas ut i streik. Konsekvensen av dette er at Kystverket ikke får fraktet loser til og fra fartøy. De som rammes av streiken er derfor lospliktige fartøy. 

Det er ikke alle ressurser i tilbringertjenesten som tas ut i streik. Noen losbåtstasjoner har redusert drift, mens det på noen steder – der det er innleide tjenester – opereres som normalt. Se vedlegg for full oversikt.

Streiken rammer kun losbåtjenesten. Ikke helikoptertilbringertjenesten.

Ved eventuell prioritering av oppdrag under streiken, vil skipene/seilasene blir prioritert ut fra liv, helse og miljø.

Sikkerheten langs kysten er fortsatt ivaretatt. Den operative tjenesten ved Kystverkets fem trafikksentraler er som normal, noe som innebærer at både informasjonstjenestene, navigasjonsassistansetjenesten og trafikkreguleringstjenesten opereres som normalt.Presiseringer om konsekvenser av streik:

  • Kystverket benytter både egen og ekstern tilbringertjeneste for losingsoppdrag. Tjenesten innbefatter bruk av losbåt og helikopter, og streiken vil altså nå ramme den delen av tjenesten der Kystverket benytter losbåter med eget mannskap. Det er klare bestemmelser om hvilke oppdrag som benytter helikopter som tilbringertjeneste (les mer), og dette vil ikke endres under streiken. 
  • Den eksterne tilbringertjenesten blir ikke berørt av streiken. Det betyr at disse kan benyttes der de har sine oppdrag.
  • De enkelte deler av tjenesten skal fungere som i normalsituasjon, og Kystverket vil ikke ta skip inn til destinasjoner via andre losbordingspunkter. Det er med andre ord ikke mulig å omgå streiken ved å bestille los i annet bordingsfelt, der tilbringertjenesten er operativ. Man kan eksempelvis ikke bestille los fra Kvannhovden losbordingsfelt (Florø) for å komme seg inn til Bergen.
  • Kystverket vil heller ikke sende loser utenlands for at de skal gå om bord i fremmed havn, for så å lose skip når det ankommer norsk farvann.
  • Oppdrag påbegynt før kl. 07.00 i morgen tidlig blir fullført.
  • Enkelte losbåtstasjoner har operativ tilbringertjeneste i noen perioder. Se egen oversikt over dette.

Vi kommer tilbake med mer informasjon.

Fakta

Til informasjon:

  • Kystverket har ikke myndighet til å gi dispensasjon fra streiken.
  • Dette er beskrevet i kap. 3.2. i heftet ”Arbeidskonflikter i Staten” som er tilgjengelig på FAD sine internettsider.
  • Søknader skal sendes til Kystverket som arbeidsgiver for losene.
  • Saken oversendes så via FAD til den aktuelle hovedsammenslutningen som behandler søknaden.

Siste nytt