Publisert: , Oppdatert:

Containerskip på grunn utenfor Måløy

Gå til mediasiden og last ned originalfiler

Det tyskeide containerskipet MV ”Celina” gikk på grunn ved Gangsøya, syd av Måløy ca kl 2030, 09.mars 2012. Fartøyet er trukket av grunnen, og er slept til kai ved Raudeberg, nord for Måløy.

Sist oppdatert 18/3 kl 22:00. Saken oppdateres

Siste nytt:

"Celina" ligger nå til kai i Raudeberg, etter et slep som forløpte som planlagt. Det ble ikke registert forurensning fra fartøyet i forbindelse med slepet   

Oppdateringer 18/3 kl 09.00

Det tyske fartøyet MV "Celina" ble i dag, søndag, trukket av grunnen klokka 06.50. Fartøyet slepes nå til Raudeberg nord for Måløy, der det skal legges til kai.
 
Det er så langt ikke observert oljeforurensning i forbindelse med avtrekket og det videre slepet. Kystverket ivaretar oljevernberedskapen frem til MV "Celina" er lagt til kai. Deretter vil Kystverket føre tilsyn med eierens beredskap for havaristen.  

Oppdateringer 17/3:

Buksér og Berging vil trolig forsøke å trekke MV "Celina" av grunnen den står på søndag morgen. Arbeidet med å tømme de punkterte og skadde oljetankene var ferdigstilt lørdag morgen.
115 kubikkmeter bunkersolje er fjernet og dermed er forurensningsfaren fra havaristen redusert betydelig. MV "Celina" vil bli slept til kai ved Raudeberg nord for Måløy.
 
Avtrekk og såkalt "re-float" av fartøyet vil bli forsøkt gjennomført kl. 08.00.
Kystverket vil ivareta oljevernberedskapen i forbindelse med avtrekk og videre slep. Kystverket vil også følge opp og føre tilsyn med skipseierens oljevernberedskap når havaristen ligger til kai.  

Oppdateringer 16/3:

Buksér og Berging har nå startet tømming av oljetankene om bord i havaristen MV ”Celina”. Fredag morgen var om lag 50 kubikkmeter bunkersolje fjernet fra tankene. Dette arbeidet vi fortsette gjennom helgen, slik at fartøyet blir klargjort for avtrekk.

Det siste døgnet har sterk vind i området komplisert deler av bergingsselskapets arbeid, men værprognosene for de kommende dagene varsler bedre vær.

MV ”Celina” vil trolig bli trukket av grunnen i løpet av 4 til 6 dager.

Oppdateringer 15/3:

Bergingsselskapet Buksér og berging har nå fjernet 9 containere, på til sammen 300 tonn, fra havaristen MV ”Celina”. Det jobbes fortsatt med å tette skader på skipet og klargjøre for oljetømming av drivstofftankene.

Det har ikke oppstått lekkasjer av olje i forbindelse med dette arbeidet så langt. Kystverket fortsetter å overvåke og føre tilsyn med operasjonen.

Oppdateringer 14/3:

Mandagens undersøkelser av havaristen MV "Celina" bekreftet vanninntregning i tre bunkerstanker. Buksér og berging fikk også fullført arbeidet med å tette maskinrommet i fartøyet.
 
I dag fortsetter bergingsselskapet å klargjøre havaristen for nødlossing av oljetankene og berging.

Oppdateringer 13/3:

Undersøkelsene som er gjennomført av bergingsselskapet Buksér og Berging viser at det trolig er hull i tre av bunkerstankene. Årsaken til at olje ikke lekker ut fra disse kan i så fall skyldes vanninntregning som presser oljen oppover i tanken og dermed hindrer den i å lekke ut. 

Kystverket har på bakgrunn av disse nye opplysningene valgt å forsterke oljevernberedskapen ved havaristen ved å legge ut flere oljelenser.

Bergingsselskapet opplyser at arbeidet med å tette maskinrommet har startet. For øvrig vil det bli gjennomført en rekke undersøkelser i løpet av dagen for å kartlegge skadene på bunkerstankene.

Oppdateringer 12/3:

Kystverket har nå mottatt en foreløpig bergingsplan fra det tyske rederiet som eier MV ”Celina”. Rederiet har inngått kontrakt med det norske bergingsselskapet Buksér og Berging AS. Det vil trolig ikke bli startet noen nødlossing av oljetankene i dag, men arbeidet for å forberede og sikre den kommende bergingsoperasjonen fortsetter.

Havaristen holdes fortsatt stabil ved hjelp av to slepefartøy. Kystverket beholder sine oljevernressurser i området inntil videre og fortsetter å føre tilsyn med rederiets tiltak. Det er ikke observert noen oljelekkasje fra fartøyet.

Oppdateringer 11/3:

Operasjonen med å tømme oljetankene om bord i skipet krever omfattende forberedelser av bergingsselskapet. Arbeidet med å sikre havaristen før en slik operasjon har pågått siden lørdag. Selve nødlossingen av oljen vil tidligst komme i gang i løpet av mandag.

Det grunnstøtte containerskipet MV "Celina" ligger fortsatt stabilt. Været i går kveld og gjennom natten ble bedre enn fryktet etter værvarslet lørdag formiddag. Det er ikke observert noen nye oljelekkasjer fra skipet. Kystverket har beholdt alle sine oljevernressurser i området og Kystverkets overvåkningsfly vil også i formiddag fly over området.
 
Rederiets bergingsselskap jobber kontinuerlig med å sikre og klargjøre skipet for oljetømmingen som starter tidligst mandag.

Oppdateringer 10/3: 

Kystverket har befart sjø og berørte strandområder i hele det aktuelle området, med helikopter etter to forsøk med fly. Det ble ikke observert olje noe sted. Det er heller ikke observert noe olje i forbindelse med rekognosering foretatt av kommunen og kystvaktens fartøyer.

Kystverket avventer bergingsplanen. Situasjonen virker for tiden stabil, men er på ingen måte avklart. Av den grunn velger Kystverket å beholde de stedlige ressursene inntil bergningsplanen er behandlet og reder/forsikringsselskap har fått på plass ressurser som kan erstatte de statlige ressursene.

Rederiet og deres bergingsselskap Buksér og Berging opplyser at det ikke blir satt i gang arbeid med å tømme havaristen for olje eller last før på mandag. Dette på grunn av at selskapet må gjøre en del sikringsarbeid først. Dette er utfordrende arbeid, som tar tid. For øyeblikket ligger skipet nokså stabilt. En foreløpig plan for berging av skipet legges fram i kveld.

Kystverket overvåker situasjonen og beholder sine oljevernressurser i området rundt havaristen, og er klar til å sette inn tiltak dersom det er nødvendig. Det er ikke observert ytterlige oljeutslipp.

Kystverket har flydd i helikopter over området i ettermiddag og har ikke observert olje på sjøen. IUA Nordfjord har hatt mannskaper ute, og har ikke observert oljepåslag på land.

Tidligere informasjon:

”Celina” er 123 meter, og 8350 bruttotonn. Agenten er norsk.

Skipet står på et skjær, og holdes på plass av slepebåtene BB "Ocean" og T/B "Lucas". Skipet har slagside på grunn av vanninntak, og det arbeides med å pumpe ut vannet.

Dykkere har vært nede i morgentimene og undersøkt skadene på skipet. Skadene er midtskips på babord side. Det arbeides med å få tettet disse skadene. Dykkerne observerte ingen store oljelekkasjer.

”Celina” hadde et mannskap på 13 om bord da det grunnstøtte. Store deler av mannskaper er evakuert, men to er igjen for å bistå i redningsaksjonen. Skipet hadde ca 265 kubikkmeter tungolje (av typen IF 380) og ca 65 tonn diesel om bord da det grunnstøtte.

Oljesøl

I går kveld ble det observert olje på sjø. Mengden er ukjent. Rekognosering pågår løpende.  Det er ikke registrert større lekkasjer de siste timene. Kystverkets overvåkningsfly har hatt rekogniseringsturer i området lørdag morgen og fomiddag, men har ikke kommet under skydekket for visuell observering.

En regogniseringstur med helipkopter viste ingen tegn til olje på sjø.

Kystverket har lagt ut lenser i området rundt havaristen. De første absorberende lensene kom på sjøen i går kveld.

IUA Nordfjord er på rekognosering i området med personell og mindre båter for å registrere eventuelle landpåslag. Foreløpig er det ikke gjort slike observasjoner.

Havaristen

Kystverket har pålagt rederiet å komme med en plan på tømming og berging av fartøyet i dag.  Rederiet har tegnet en kontrakt med Bukser og berging for tømming og berging av fartøyet. Rederiets forsikringsselskap er West of England.

Skipet har 165 containere ombord. Disse inneholder for det meste av frossenfisk og gjødsel.

Mobilisering

Det interkommunale utvalget mot akutt forurensing (IUA) i Nordfjord er varslet og har mobilisert personell og mindre fartøy.

Kystverket har sendt oljevernutstyr og depotstyrker med sitt arbeidsfartøy MV ”Villa” fra Florø Depot. KV "Tor" og KV "Bergen" er på stedet. Begge disse har oljevernutstyr om bord.
Utstyr og personell for nødlossing av havaristen er forventet til havarist lørdag formiddag.

Pressekontakt:

Kystverket:
Prosjektleder Hans Petter Mortensholm, tlf: 416 74 904
Kommunikasjonsrådgiver Ane Eide Kjærås, tlf: 900 99 227

Skipets forsikringsselskap West of England:
Karl Erik Presterud, tlf: 913 04 104

 Kystinfo kart

Tillitsvalgte og direktører i losforbundet og kystverket

Siste nytt