Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift

Kystverket har sendt på høring forslag til ny forskrift om kommunenes beregning og innkreving av kai-, vare- og passasjeravgift i medhold av lov 17. april 2009 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 42, 6. ledd.

Forskriften gjelder kun for de kommuner som har fått tillatelse til å ta inn havneavgifter etter havne- og farvannsloven § 42, 6. ledd.

Høringsfristen er satt til 1. juni 2012.

Spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Jorunn Fosse Fidjestøl på e-post; jorunn.fosse.fidjestol@kystverket.no eller på telefon 70 23 10 56.

Høringsdokumenter:

 

Siste nytt