Publisert: , Oppdatert:

Kystverket hevet sikringsnivået ved havneterminalen NorSea Groups base i Tananger

Kystverket besluttet i går, torsdag 15. mars, å heve sikringsnivået ved NorSea Groups ISPS-havneterminal i Tananger. Bakgrunnen for nivåhevingen var en bombetrussel mot NorSea basen som ble ringt inn til Rogaland politidistrikt torsdag morgen.

Kystverket fikk melding om bombetrusselen gjennom Brevik trafikksentral kl.11.12, og sikringsnivået ble besluttet hevet til nivå 3 klokken 11.32. NorSea Groups havneterminal iverksatte da umiddelbart sikringstiltak i henhold til dette, og skip som lå ved denne terminalen måtte da også opp på nivå 3 som en konsekvens.

Kl. 13.27 besluttet Kystverket å sette ned nivået fra sikringsnivå 3 til sikringsnivå 2. Dette blant annet på bakgrunn av informasjon fra PST og politiet på stedet. Endring til sikringsnivå 2 innebar at skipstrafikken og driften ved havneterminalen kunne operere som normalt, men med skjerpede sikringstiltak både på skip og havneterminal.

Lokalt politi bistod havneterminalen, og foretok løpende vurderinger i forhold til situasjonen. Bombetrusselen som var ringt inn var spesifisert til å gjelde fra kl 0900 til kl 1800 den 15. mars. Det ble gjort løpende vurderinger utover kvelden, og sikringsnivået ble opprettholdt på nivå 2 til morgenen den 16. mars.

På bakgrunn av de opplysningene Kystverket da fikk fra PST og lokalt politi ble sikringsnivået besluttet senket til nivå 1 igjen.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Gry Karlsen Lunde

Fakta

Sikringsnivå

En angivelse av graden av risiko for at en sikringsrelatert hendelse vil bli forsøkt utført, eller vil inntreffe. (SOLAS)

Havnesikringsforskriften definerer tre sikringsnivåer:

  • Sikringsnivå 1: Det nivået hvor et minimum av relevante sikringstiltak skal opprettholdes til enhver tid.
  • Sikringsnivå 2: Det nivået hvor relevante tilleggstiltak for sikring skal opprettholdes for en viss tidsperiode på grunn av en midlertidig økt risiko for hendelser som kan true sikkerheten.
  • Sikringsnivå 3: Det nivået hvor ytterligere spesifikke sikringstiltak skal opprettholdes for en begrenset tidsperiode når en hendelse som kan true sikkerheten er umiddelbart forestående eller sannsynlig.

Havner og havneterminaler som er omfattet av havnesikringsforskriften skal tilpasse sikringstiltakene til det sikringsnivå som til enhver tid er fastsatt av Kystverket.

Det er kun Kystverket, ved sjøsikkerhetsdirektøren, som har myndighet til å beslutte endring av sikringsnivået i norske havner. Beslutning fattes normalt på bakgrunn av informasjon fra PST.

ISPS sikringshendelser skal varsles til Kystverkets varslingsnummer ved Brevik sjøtrafikksentral på telefonnr. 35 57 26 25
 

Siste nytt