Publisert: , Oppdatert:

Nettverk for tverretatlig samarbeid

Fiskeriforvaltningens analysenettverk (FFA) arrangerer 20.-23. mars en workshop om operasjonell og analytisk bruk av sporingssystemer ved Kystverkets regionkontor i Haugesund.

Under workshopen ble det vist til eksempler hvor sporingssystemer kan bidra til å avdekke ulovlige aktiviteter i havområdene. ; Foto: Kystverket.
Under workshopen ble det vist til eksempler hvor sporingssystemer kan bidra til å avdekke ulovlige aktiviteter i havområdene. ; Foto: Kystverket.

Nettverket består av ulike etater som ser på hvordan norske myndigheter bedre kan samhandle og utveksle informasjon for å avdekke kriminalitet i havområdene utenfor norskekysten.

─ Norske myndigheter sitter på mye informasjon fordelt på ulike etater. Det å dele informasjon og jobbe sammen på tvers av etatsgrenser er nyttig og viktig for å forstå og analysere risikoaktiviteter på havet. Kystverkets systemer er en viktig kilde i dette arbeidet, sier prosjektleder Gunnar Stølsvik i Fiskeriforvaltningens analysenettverk.

Kystverket drifter en rekke systemer som bidrar til å regulere og ivareta trafikksikkerheten langs kysten. Under workshopen ble bruken og nytteverdien av disse systemene demonstrert overfor ulike etater. 

─ Vi har i dag tilgang på veldig mye informasjon fra noen av de mest sofistikerte systemene i verden i forhold til overvåking av havområder. Her er det et stort potensial for aktiviteter knyttet til kontroll og etterforskning av kriminalitet i havområdene, forklarte Stølsvik under workshopens første dag. 

Øker kunnskapsnivået

FFA ser på produksjon av tidsriktige analyser og informasjon basert på blant annet sporingssystemer, slik at myndighetene har den informasjonen de trenger for å iverksette eventuelle tiltak. Målet er å kartlegge tilgjengelige informasjonskilder, og samle, sortere og systematisere informasjonen for operativ og analytisk bruk.

─ Ved å samordne og dele informasjon kan vi øke kunnskapsnivået vårt og bedre bekjempe organisert og grenseoverskridende fiskerikriminalitet, miljøkriminalitet, og økonomisk kriminalitet, sier Stølsvik.

Ønsker et tettere samarbeid

FFA ble etablert 1. januar 2010 på initiativ fra tidligere Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen for å tilrettelegge for et tettere samarbeid mellom ulike etater og bidra med oppdaterte, tverrsektorielle analyser innenfor ulovlig, urapportert og uregulert fiskeriaktivitet og relatert kriminalitet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Forsvarsdepartementet, Justis- og politidepartementet, Finansdepartementet, og Utenriksdepartementet. Kystverket deltar i nettverket sammen med Fiskeridirektoratet, Toll- og avgiftsdirektoratet, Kystvakten, Politidirektoratet, Økokrim, Skattedirektoratet, og Arbeidstilsynet. 

Siste nytt