Publisert: , Oppdatert:

Ny radar i Oslofjorden

Den første av 20 nye radarer som skal etableres ved Kystverkets fem sjøtrafikksentraler, er satt i drift ved Gullholmen i Oslofjorden. En modernisert radarkjede bidrar til å ivareta effektiv og sikker trafikkavvikling innenfor sjøtrafikksentralenes virkeområder.

Den første radaren i fornyingsarbeidet er etablert på Gullholmen like ved Moss i Østfold.; Foto: Kystverket.
Den første radaren i fornyingsarbeidet er etablert på Gullholmen like ved Moss i Østfold.; Foto: Kystverket.

─ Vi får nå den nyeste-generasjons høyteknologiske radaren som finnes på markedet. Den har lengre holdbarhet og er ytelsesmessig jevnere med tanke på kvalitet enn typen vi bruker i dag. Kvaliteten på radarsignalene er bedre, med lik størrelse og kvalitet på ekkoene om fartøyene er nær land eller langt borte, sier prosjektansvarlig Richard Aase i Kystverket.

Aase forklarer at radaren i tillegg har en forbedret ytelse i områder med vindmøller og klarer å se gjennom roterende vindmøller ved hjelp av flere og kortere pulser. Radarene er også bedre egnet til å takle værforholdene langs kysten, og beholder samme kvaliteten på signalene på tross av sterk nedbør og høye bølger.

Fornyer hele radarnettet

Radaren ved Gullholmen ligger innenfor virkeområdet til sjøtrafikksentralen i Horten, og er en av seks nye radarer som etableres i Oslofjorden. Installasjonen utføres av Kongsberg Norcontrol IT i samarbeid med Kystverkets egne tekniske eksperter. Planen er å fornye hele Kystverkets radarnett i løpet av en fem års periode.

Det foreligger også planer om å fornye de operative støttesystemene som henter inn informasjon fra ulike tekniske overvåkingssystemene som sjøtrafikksentralene bruker til å regulere trafikken.

─ Vi jobber med å få på plass mer moderne og brukervennlige løsninger. Et slitesterkt og stabilt system er en viktig forutsetning for at sjøtrafikksentralene kan utføre sine oppgaver på en god og effektiv måte, sier Aase. 

Fakta

Sjøtrafikksentraltjenesten tilbyr tre typer tjenester, basert på nasjonalt regelverk og internasjonale anbefalinger: informasjonstjeneste (INS), navigasjonsassistanse tjeneste (NAS) og trafikkregulering (TOS).

Sjøtrafikksentralene registrerte i 2011 over 280.000 skipsbevegelser innenfor sitt virkeområde.

I 2011 utførte sjøtrafikksentralene i Horten, Brevik, Kvitsøy og Fedje over 6000 inngrep for å avklare trafikksituasjonen, deriblant korrigering av kurs og hastighet.

Terma AS produserer radarene til Kystverkets radarkjede, mens Kongsberg Norcontrol står for installasjon, drift og vedlikehold.

Siste nytt