Publisert: , Oppdatert:

Invitasjon til seminar om økonomistyring under oljevernaksjoner

Kystverket inviterer til seminar om økonomistyring og administrative rutiner under aksjoner mot akutt forurensing på Gardermoen 22. og 23. mai. Påmeldingsfrist 02.05.12

Målgruppen for seminaret vil være alle som har en funksjon innenfor administrasjon og økonomi under aksjoner mot akutt forurensning.

Samlingen starter med lunsj kl. 11.30 den 22. mai og avsluttes med lunsj kl. 13.00 den 23. mai.

Påmeldingsfrist 02.05.12

Kystverket har forhåndsbestilt rom på Clarion Hotel Oslo Airport. Det er begrenset antall plasser, så vær raskt ute med påmelding.
Påmelding kan sendes til: elin.nilssen@kystverket.no

Dekker reise og opphold

Kystverket vil også i år betale reise og oppholdsutgifter for inntil 2 personer fra hvert IUA forutsatt at reisen bestilles på billigste måte (rabatterte billetter skal brukes). Diettkostnader som påløper under reisen må dekkes av den enkeltes IUA.

IUA som ikke har anledning til å benytte eget administrativt personell under hendelser kan alternativt stille med en økonomimedarbeider fra aktuell kommune (for eksempel vertskommune).

Reiseutgiftene må forskutteres og faktureres Kystverket i ettertid til følgende fakturaadresse: Kystverket, fakturamottak DFØ, Postboks 4104. 2307 Hamar Bestillerref: 3260BENI (Viktig at dette påføres faktura)

Populært

Over 50 deltakere var til stede på fjorårets seminar, der blant annet en representant fra spanske myndigheter fortalte om utfordringene knyttet til økonomi i forbindelse med ”Prestige”-ulykken.

– En planmessig styring av økonomi og administrasjon under aksjoner er et tema som har blitt svært viktig, sier Kystverkets prosjektleder Wenche Stenvang.

Relaterte dokumenter

Siste nytt