Publisert: , Oppdatert:

Foreslår reduksjon i losavgift

Kystverket foreslår i 2013 å redusere losavgiften. De totale avgiftsendringene utgjør neste år en besparelse på 70 millioner kroner for skipsfarten.

─ Vi har jobbet hardt for å imøtekomme næringens etterlengtede krav om reduserte losavgifter. Vi har vært gjennom en utfordrende og omfattende intern prosess, men er nå på et nivå som gjør at vi kan drive lostjenesten på en kostnadseffektiv måte som ivaretar næringens behov, sier kystdirektør Kirsti L. Slotsvik i Kystverket.  

Reell reduksjon i samlet avgiftsbetaling er åtte prosent, om lag 70 millioner kroner, sett i forhold til et alternativ hvor alle avgiftene ble justert opp med en lønns- og prisstigning på tre prosent.

─ Dette er et viktig steg i retningen for å få mer transport av gods fra land til sjø, sier Slotsvik.

Mer effektiv drift

Trafikkøkning kombinert med inntektsoverskudd i 2011 og 2012 og bedre kostnadskontroll ligger til grunn for avgiftsreduksjonen. Losavgiftene reduseres med i gjennomsnitt to prosent ved at timesatsene for bruk av los reduseres med 3,3 prosent, tilsvarende 38 millioner kroner, mens losberedskapsavgiften og farledsbevisavgiften forblir uendret.

─ Årsaken til den differensierte endringen er at inntekten fra utførte losingstimer har økt mer enn inntekten fra losberedskapsavgiftene, opplyser sjøsikkerhetsdirektør Arve Dimmen i Kystverket.

Kystavgiften avvikles etter forslag fra regjeringen. Dette innebærer at staten vil dekke 100 prosent av utgiftene til farledstiltak, drift og vedlikehold av fyr, merker og andre navigasjonshjelpemidler samt istjeneste. Avviklingen av kystavgiften vil i sum spare næringen for 33 millioner kroner.

Ulike sikkerhetsavgifter

Sikkerhetsavgiftene til de fire trafikksentralene i Sør-Norge foreslås justert opp med tre prosent i gjennomsnitt, tilsvarende forventet lønns- og prisstigning. Endringer i sikkerhetsavgiftene gjenspeiler den ulike trafikkutviklingen i trafikksentralenes geografiske virkeområder.

Forslaget til avgifter for 2013 har høringsfrist 17. desember 2012.
 

Relaterte dokumenter

Siste nytt