Publisert: , Oppdatert:

Fornyer kontrakten med Lufttransport AS

Kystverket inngår ny kontrakt med Lufttransport AS om tilbringertjeneste av los med helikopter til skipstrafikken til olje- og gass terminalene på Kårstø, Sture, Mongstad, Nyhamna og Melkøya.

I 2012 ble gjennomført 100 213 lospliktige seilaser. I løpet av året ble det registert 15 ulykker for denne typen seilaser (Illustrasjonsfoto)
I 2012 ble gjennomført 100 213 lospliktige seilaser. I løpet av året ble det registert 15 ulykker for denne typen seilaser (Illustrasjonsfoto)

Kontrakten trer i kraft 1. juli 2013 og har en varighet på tre år, pluss ytterligere ett års opsjon.

Tilbudet ble vurdert som det økonomisk mest fordelaktige og kontrakten ble tildelt i konkurranse med flere tilbydere. Tildelingen ble vurdert ut i fra personal- og leveransesikkerhet, samt pris.

Helikoptertjenesten benyttes til transport av los til skip over en viss størrelse som fører farlig last, og offshore fartøy.

─ Kystverket har satt strengere krav til bruk av helikopter for å sikre bedre regularitiet i lostjenesten. Lufttransport AS har synliggjort en god teknisk og operativ løsning som ivaretar sikkerheten for loser, fartøy og helikopterpersonnel på en god måte, og vi ser frem til et videre godt samarbeid i neste kontraktsperiode, sier seniorrådgiver Rune Oldervik i Kystverket Vest.

Siste nytt