Publisert: , Oppdatert:

Semje om ny særavtale for statslosar og statslosaspirantar

Kystverket og Norsk Losforbund vart i dag samde om ei ny særavtale for statslosar og statslosaspirantar.

Norsk Losforbund skal no sende avtalen ut på uravstemning, og vil anbefale sine medlemmar å akseptere avtalen slik den ligg føre. Resultatet av uravstemninga skal formidlast til Kystverket innan 1. oktober. Den nye avtalen vil gjelde frå 1. november i år til 31. desember 2014.

Siste nytt