Publisert: , Oppdatert:

Samarbeid om sikker kystseilas

I dag signerte Kystverket og Hurtigruten avtale for et gjensidig samarbeid om å opprettholde og videreutvikle kompetanse i kystseilas.

– Det er svært positivt at vi har fått i stand denne avtalen, sier avdelingsdirektør for Sjøsikkerhet i Kystverket, Arve Dimmen.
– Hurtigruten er en sentral aktør på norskekysten.  Og våre loser har spesialkompetanse på navigasjon i sine områder. Avtalen vi nå har fått i stand er nyttig for begge parter.

Samarbeidet skal gi Kystverket en forutsigbar tilgang til oppseiling av loser og losaspiranter på Hurtigrutens fartøy, samtidig som Hurtigruten får kvalitetssikret sine navigatørers kompetanse.
Avtalen sikrer Kystverket forutsigbar tilgang til å arrangere oppseilingsprøve for loser og losaspiranter på Hurtigrutens skip. Slik legges det til rette for at loser kan vedlikeholde eller utvide sine sertifikat og at losaspiranter skal kunne få nytt sertifikat.

Samtidig legger avtalen til rette for kompetanseoverføring mellom losene og Hurtigrutens navigatører, og Kystverket er med og kvalitetssikrer deres kompetanse.

– Vi er svært opptatt av at Hurtigruten skal bidra til Sikker seilas langs norskekysten. Derfor driver vi egen opplæring av våre navigatører. Samarbeidet med Kystverket gir vårt arbeid med navigatørenes kompetanse et kvalitetsstempel, sier Herodd Widding, bemanningssjef i Hurtigruten.

Fakta

Kystverket har 292 loser som loser skip innenfor sine sertifiserte strekninger langs norskekysten.
Lostjenesten er organisert av Kystverket. Den er brukerfinansiert, og er tilgjengelig 24 timer i døgnet, året rundt.

Hurtigruten har 35 anløpssteder og 11 skip som går i trafikk langs norskekysten hver dag, året rundt. Omkring 90 navigatører har sitt virke på Hurtigruten.

Siste nytt