Publisert: , Oppdatert:

Første steg mot utbygging av Myre havn

Mandag 17. juni utlyste Kystverket anbudskonkurransen for utbyggingen av Myre havn i Nordland. Planen er at utbyggingen skal være i gang i oktober 2013.

– Det blir tilbudsbefaring 26. juni og to måneder senere er tilbudsfristen. Vi ser fram til en god oppstart av utbyggingen i oktober, sier prosjektleder Eivind Edvardsen ved Senter for utbygging i Kystverket.

Utbyggingen vil gjøre innseilingen sikrere, bedre liggeforholdene, gi nytt næringsareal og skjerme Myre havn med to nye moloanlegg. 

Utbyggingen består av utdyping av innseilingen, som gir seilingsbredde på 80 meter og en dybde på åtte meter. Videre skal to moloanlegg skjerme innseilingen og ved Kartneset. Den ene moloen vil strekke seg 200 meter fra Vorneset like nordvest for innseilingen. Det andre anlegget er en ca. 1460 meter lang molo som vil ligge mellom holmen Gjæva og Myreskjæran lengre nordvest for innseilingen.

Masser fra utdypingen i innseilingen vil bli brukt til å fylle igjen bukta mellom Kartneset og Holmen, og på den måten legge til rette for nye næringsarealer. Hvem som skal gjøre denne jobben for Kystverket, vil være klart i september.

– Vi håper på god konkurranse om et spennende, maritimt utbyggingsprosjekt, sier prosjektleder Eivind Edvardsen.

Veksthavna Myre

Myre havn er en viktig havn for fiskeriene i Nord-Norge og har stor aktivitet hele året. Fiskefôrprodusenten BioMar har også et stort anlegg der.

Havna har hatt en tredobling av produksjon og utskiping siden 2000. I dag har Myre en dybde på sju meter, og innseilingen er trang i forhold til aktiviteten og størrelsen på fartøyene. Industrikaia på Kartneset utenfor selve havnebassenget er værutsatt, og drag fører til at kaianlegget ofte ikke blir brukt av fartøyene på grunn av manglende sikkerhet. 

Vekst og økt aktivitet har gitt nye havnebehov. Bunnberøringer i innseilingen gjør det nødvendig å bedre sjøsikkerheten og miljøet. Derfor skal innseilingen bli bredere og dypere, og skjermes fra nordvest.

En analyse av utbyggingen viser at å investere antatte 250 millioner kroner i maritim infrastruktur gir en betydelig samfunnsøkonomisk nytte.

Kontaktpersoner

Siste nytt