Publisert: , Oppdatert:

Lindåsslusene er ferdig restaurerte

For første gang på 50 år kan kystfolk nok en gang bli slust gjennom Lindåsslusene. De restaurerte sjøslusene blir formelt åpnet 10. august under Kystsogevekene.

Lindåsslusene ble først åpnet i 1907 og var en viktig ferdselsåre for båttrafikken og dampskip som skulle til og fra Lindås sentrum. Både meieri og handelsmenn var avhengige av slusene for å få varene frem. Etterhvert gjorde vegutbygging og transport- og privatbiler Lindåsslusene overflødige som ferdsleåre, og på midten av 1960-tallet ble Lindåsslusene nedlagt.

Et omfattende arbeid

Lindåsslusene er ett av to sjøsluseanlegg som er bygget i Norge. Anlegget som er av stål er laget ved hjelp av klinketeknikk, og i 2001 ble slusenes portblader fjernet fra området for restaurering. Slusene er klinket på nytt ved Dåfjorden slipp i Fitjar, som er en av få bedrifter som i dag benytter klinketeknikk.

Restaureringen av slusene har vært et omfattende arbeid ettersom hver av sluseportene inneholder rundt seks tonn stål. I dag er fire tonn stål skiftet ut og det er gått med i overkant av 10.000 nagler til restaureringen. Slusene er i dag foreslått som et nasjonalt kulturminne.

─ Lindåsslusene er helt unike. De fremstår i dag akkurat slik de var den gangen de ble bygget. Konstruksjonen er ikke endret, men kun restaurert, sier seniorrådgiver Rune Oldervik i Kystverket.

En felles innsats

Restaureringsarbeidet har vært et samarbeid mellom Kystverket, Hordaland fylkeskommune og Lindås kommune, som en del av prosjektet Den indre farleia som skal revitalisere den en gang så travle farleden fra Fedje/Fensfjorden til Bergen.

Relaterte dokumenter

Siste nytt