Publisert: , Oppdatert:

Statsråden åpnet ny fiskerihavn

26. juni åpnet fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen den nye fiskerihavna på Ramstadlandet i Vikna kommune i Nord-Trøndelag.

Det har vært arbeidet med prosjektet siden midt på 90-tallet, men det har tatt tid å få det innarbeidet i Nasjonal transportplan.

De senere årene har det vært økt fiskeriaktivitet ved Ramstadlandet. Og etter at fiskemottaket kom i drift har aktivitetene forsterket seg ytterligere.

Flere yngre fiskere har etablert seg med egen båt. Ikke minst for de lokale fiskere med mindre båter er leveringsmulighet i nærområdet viktig. Fiskemottaket har derfor vært avgjørende for Kystverkets investering i denne havna.

Før utbyggingen var Ramstadlandet en naturhavn med private kaier og fergekai, samt fiskemottak og tankanlegg for fiskeflåten. Havneforholdene var imidlertid ikke tilfredsstillende. Det ble derfor utarbeidet en plan med to moloer for å skjerme de eksisterende kaier, samt legge til rette for utlegging av flytebrygger for fiskeflåten.

Det er nå etablert to moloer på henholdsvis 50 meter og 100 meter som vil gi langt bedre rolighet i havna. Arbeidet er utført av Syltern AS, som har kjørt ut 40 000 kubikkmeter med stein fra steinbrudd like ved landfestet til den korteste moloen. 

I steinuttaket er der nå lagt til rette for et industriområde på cirka firemål. Den lengste moloen har landfeste på en liten, øy og massene ble kjørt ut over lekter som ble fortøyd mellom molohodene (se bildet).

Havnetiltaket fikk mye skryt under åpningen, og både fiskere, kommune og eiere av fiskemottaket er godt fornøyd med arbeidet som er utført.

Siste nytt