Publisert: , Oppdatert:

Datoer klare for kyst- og havnekonferansen i nord

Kystverket Troms og Finnmark inviterer til den årlige Kyst- og havnekonferansen i Honningsvåg 29. – 30. oktober 2013. Tema i år er ”Ny giv i nord – regionens rolle i nasjonal sammenheng”.

Begynner nordområdesatsningen å gi resultater? Regionen står stadig overfor nye utfordringer, og opplever flere mulige satsningsområder for fremtiden. Nord-Norges første ilandføringen av olje er lagt til Finnmark, dette medfører både muligheter og utfordringer for landsdelen.

Stikkord fra programmet:
• Nord-Norge som ressursleverandør innen olje og gass
• NTP 2014-23
• Kystverket – forvaltning, planlegging og veiledning

Bekreftede innledere:
Kystdirektør Kirsti L. Slotsvik, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, regionvegsjef Torbjørn Naimak, Fylkesmannen i Troms v/Svein Ludvigsen, leder Longyearbyen lokalstyre Christin Kristoffersen.

Konferansen er rettet mot administrativ og politisk ledelse i kommuner, havnestyrer og havneledelse, næringsliv og organisasjoner med interesse for maritim virksomhet og utvikling i Troms og Finnmark.

Kombiner gjerne dagene før og etter konferansen for møter med Kystverket.
Invitasjon går ut per e-post i september. (kommuner, fylkeskommuner, havner og statlige etater)
 
Kontaktperson ved spørsmål:
Rakel Hagen Olsen
Seniorrådgiver

Kystverket Troms og Finnmark
Tlf: 78477450/92682784
rakel.hagen.olsen@kystverket.no

Illustrasjonsbildet er fra Dønnesfjord.

Siste nytt