Publisert: , Oppdatert:

Høring: Forslag til endringer i spesielle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis

Kystverket har sendt på høring forslag til endringer i spesielle vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis. Høringsfristen er satt til 28. juni 2013 kl. 15.00.

Begrensningene er hjemlet i forskrift 23. desember 1994 nr. 1129 om plikt til å bruke los i norske farvann (lospliktforskriftens) § 10.

Kystverket har engasjert Det Norske Veritas (DNV) som en uavhengig part til å gjennomføre en risikoanalyse for utvalgte farleder med begrensinger i bruk av farledsbevis.

Basert på risikoanalysen foreslår Kystverket at lengdegrenser for bruk av farledsbevis oppmykes for 11 farleder. For to farleder foreslås ingen endringer og for de resterende seks farleder er lengdegrensene for bruk av farledsbevis foreslått strammet inn.

Kystverket har besluttet å dele forslaget i to høringer, dermed kan de forslagene som ikke krever mer behandling høres umiddelbart og ikke måtte utsettes i påvente av de øvrige seks innstramningsforslagene. I første runde høres derfor kun de forslagene som medfører oppmykning av "Vilkår og begrensninger for bruk av farledsbevis" (merket i grønn farge i vedlegg 2 og rød farge i vedlegg 3). I neste omgang høres forslagene som medfører innstramminger (merket med grå farge i vedlegg 2 og 3), samt ordningen med oppgradert farledsbevis.

Se lenker til høyre for å finne høringsdokumentene.

Relaterte dokumenter

Siste nytt